top of page

Undervisningspakke om det socialt-lægelige attestsamarbejde

Arbejder du med kvalitetsudvikling af attestsamarbejdet? 
 

På denne side kan du finde forskellige materialer målrettet praktiserende læger og sagsbehandlere i beskæftigelsesindsatsen, som frit kan anvendes til at styrke attestsamarbejdet.

Du kan finde:

  • En digital undervisningspakke målrettet sagsbehandlere i beskæftigelsesindsatsen

  • Flyers med fem gode råd om attestsamarbejdet til henholdsvis sagsbehandlere og praktiserende læger

  • En video, som uddyber de fem gode råd til sagsbehandlerne

En klyngepakke om attestsamarbejdet i regi af KiAP er desuden tilgængelig via KiAP.

Digital undervisningspakke

Her kan du hente en vejledning til undervisningspakken.
Her kan du hente en drejebog for kurset.
Her kan du hente PowerPoint-slides til kurset.
Her kan du hente mailskabeloner til deltagerne i kurset.

Til sagsbehandlere

Her kan du downloade en flyer med fem gode råd til sagsbehandlere i beskæftigelsesindsatsen.

 

Længere nede på siden ligger også en video, der uddyber de fem gode råd til sagsbehandlere.

Her på siden kan du fra maj 2023 finde en digital undervisningspakke målrettet sagsbehandlere i beskæftigelsesindsatsen.

Til praktiserende læger

Her kan du downloade en flyer med fem gode råd til praktiserende læger om at skrive attester.

I løbet af foråret 2023 kommer også en video, som uddyber de fem råd til de praktiserende læger.

En klyngepakke fra KiAP om attestarbejdet i almen praksis er under udarbejdelse. Klyngepakken tilgængelig på KiAPs hjemmeside i løbet af efteråret 2023.

Initiativets formål er at understøtte sagsbehandlingen for borgere i beskæftigelsesindsatsen igennem et styrket samarbejde mellem praktiserende læger og sagsbehandlere.

Initiativet bygger på et implementeringsprojekt af en Attestguide. Attestguiden er udarbejdet i Hjørring Kommune i samarbejde mellem det kommunale jobcenter og repræsentanter fra almen praksis.

 

Attestguiden indeholder generel viden om attestsamarbejdet mellem almen praksis og sagsbehandlere i beskæftigelsesindsatsen, vejledning til alle slags attester og eksempler på formuleringer til anmodninger og lægeattester. 

Attestguiden er implementeret i tre nordjyske kommuner. I den forbindelse er der foretaget en gennemgang af i alt 750 anmodninger og tilhørende lægeattester før og efter implementeringen.

 

Gennemgangen viste:

  • Det er vigtigt, at det fremgår af anmodningen, hvad oplysningerne i den efterspurgte lægeattest skal bruges til

  • Det er svært at vælge den rette attest. Derfor er det vigtigt, at sagsbehandlere er omhyggelige ved valg af attest, og at praktiserende læger efterspørger en anmodning om den rette attest, når der kommer en anmodning om den forkerte attest

  • Både sagsbehandlere og praktiserende læger er gode til at holde sig inden for egne faggrænser.

 

Download Attestguiden her.

Gennemgangen blev foretaget af to speciallæger i socialmedicin. 

Samarbejdspartnere: Nord-KAP, KiAP.

Kontaktperson: Anne Sofie Mørk Puggard, amp@vidap.dk

bottom of page