top of page

Fra klinik til forskning

Hvis du er praktiserende læge eller kliniker på anden vis, så er du måske klar over, at forskere på Forskningsenhederne for Almen Praksis hver dag arbejder på at skabe værdi for dig og dine patienter gennem deres forskningsprojekter.

Du kan bidrage til, at den viden som udgår fra forskningsenhederne, er relevant for dig og dine patienter ved at udfylde nedenstående enkle formular.

VID formidler herefter dit spørgsmål videre til forskere med ekspertise inden for det område, som spørgsmålet vedrører.

ikon_frakliniktilforskning2.png

Hvis du kunne stille et spørgsmål, som du mangler svar på i din kliniske hverdag, og som forskere efterfølgende kunne undersøge, hvad ville du så spørge om?

Hvad er din rolle i klinikken?

Tak for at bidrage til at bygge bro mellem klinik og forskning!

Fra klinik til forskning er et initiativ, som har til formål at samle input fra almen praksis om, hvad der er klinisk relevante og aktuelle forskningsområder. Idéen er, at disse input kan bidrage til at skabe et overblik over temaer, problemer og områder, som almen praksis efterspørger forskningsviden om, så de almenmedicinske forskere i endnu højere grad kan kvalificere deres forskningsspørgsmål fra en praksisvinkel.

 

Forskellige kanaler kan indgå i at skabe et sådant overblik, herunder:

  • Undringsspørgsmål fra den almenmedicinske forskningstræning på universiteteterne

  • Udbud og efterspørgsel på almenmedicinsk efteruddannelse

  • Dialog mellem forskere og praktikere ifm initiativet Bestil en forsker

  • Såkaldte 'priority-setting partnerships' med input fra patienter, klinikere, forskere, politikere, fonde

  • Input fra praktikere indtastet i formularen på denne hjemmeside.

Initiativet er stadig i en udviklingsfase, men vi identificerer løbende muligheder og potentialer i selve initiativets kerne: En forbedret metode i det almenmedicinske miljø til at identificere vidensbehov i almen praksis.

Kontaktperson i VID: Sune Holm Pedersen, shp@vidap.dk

bottom of page