top of page
Initiativer

Om VID-initiativer

VID har udviklet en model for udvælgelse af potentielle VID-initiativer. For at komme i betragtning skal der være et momentum for initiativet, fx at det indgår i overenskomsten eller andet, som kan drive et behov eller efterspørgsel.

Initiativerne kan komme fra de regionale kvalitetshenheder, forskningsprojekter fra en af de fire forskningsenheder for almen praksis i Danmark eller være en VID-idé.

De skal omhandle kræft eller være af generisk karakter, som kan komme mange til gavn i almen praksis. VID-initiativer kan derudover  ligge inden for et af de tre temaer: opsporing af alvorlig sygdom, opfølgning på alvorlig sygdom eller ulighed i sundhed. Hvis initiativet passer ind i et af de tre VID-arbejdsspor, som er viden, transfer eller netværk, vil vi til sidst kigge på initiativets relevans for almen praksis; hvor stor er gennemførlighed, hvilke ressourcer har vi, balance mellem emne/geografi/organisering, samt hyppighed og konsekvens. Hvis alt dette stemmer, har vi et VID-initiativ.

bottom of page