top of page
Initiativer2.png
Udvælgelse af initiativer

MISSION

VID bygger bro mellem viden og praksis til gavn for patienterne

VISION

VID skal være et fælles omdrejningspunkt i et stærkt implementeringsmiljø på tværs af det almenmedicinske speciale, de fire forskningsenheder og de regionale kvalitetsenheder 

PIL.png
PIL.png
PIL.png

Spor 

Vidensopsamling

Transfer 

 

Netværk 

Formål

VID afdækker eksisterende viden og vidensbehov om opsporing, opfølgning og ulighed i sundhed i almen praksis relevant for sektoren almen praksis, kvalitetsenheder, efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder 

Relevante aktører i almen praksis, kvalitetsenheder, efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder overfører viden til handling vedrørende almen medicin, kvalitetsudvikling og vidensbehov 

Relevante aktører i almen praksis, kvalitetsenheder, efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder deler viden om almen medicin, kvalitetsudvikling og vidensbehov 

PIL.png
PIL.png
PIL.png
Initiativer

Initiativer

VID har defineret tre arbejdsspor, som tilsammen skal understøtte missionen og visionen: opsamling af viden, transfer og netværk. De tre spor vil enkeltvist eller i samspil indgå i de initiativer, som VID involverer sig i. 

bottom of page