top of page

Bestil en forsker

Er jeres DGE-gruppe nysgerrige på et af de spændende almenmedicinske emner herunder? Så få besøg af en ekspert, der kan fortælle dig og gruppen om den nyeste viden på området.

Sådan gør du:

 • Vælg et emne, som din DGE-gruppe vil stille skarpt på.

 • Send en mail med emnet til info@vidap.dk eller ring 60 15 40 95, så formidler VID kontakt til forskergruppen.

 • Honoraret til forskeren følger som udgangspunkt MPU 10-minutters takst + evt. transport.

 • Selve mødet varer 1-2 timer og kan indeholde f.eks. workshop, oplæg, gruppearbejde eller cases. Aftal dette med forskeren.

Multimorbiditet
 • Livet med multimorbiditet og egenomsorg.

 • Hvad kan du gøre, hvis forløbsprogrammerne ikke passer til patienten?

Svær psykisk sygdom
 • Hvordan kan man understøtte patienter med svær psykisk sygdom?

 • Opsporing af fysiske sygdomme blandt svært psykisk syge.

Konsultation og læring
 • Flere helbredsproblemer i samme konsultation.

 • Sprogbarrierer i almen praksis.

 • Video- og telefonkonsultationer.

 • Kontakten til patienter med flere kroniske sygdomme.

Familie
 • Gravide kvinder.

 • Børn og unges sygdom og sundhed set fra almen praksis.

De "raske patienter"
 • Konsekvenser ved tarm og livmoderhalskræftscreening.

 • Kvinders refleksioner omkring anlægsbærerscreening for cystisk fibrose.

Infektionssygdomme og antibiotikaforbrug
 • Antibiotikaordination.

 • Antibiotikaresistens.

 • Hvordan kan man reducere brugen af antibiotikabehandling?

OBS: Selv om du ikke ser dit ønske-emne herover, så kontakt os alligevel - ofte kan vi finde en forsker med den rette ekspertise.

Spørgsmål om din bestilling? Så ring til os på 60 15 40 95.​

 

Kontaktperson: Sune Holm Pedersen, shp@vidap.dk

bottom of page