top of page

Bestil en forsker

Er jeres DGE-gruppe nysgerrige på et af de spændende almenmedicinske emner herunder? Så få besøg af en ekspert, der kan fortælle dig og gruppen om den nyeste viden på området.

Sådan gør du:

 • Vælg et emne i de røde bokse herunder, som din DGE-gruppe vil stille skarpt på.

 • Send en mail med emnet til info@vidap.dk eller ring 60 15 40 95, så finder VID en forsker, som kan formidle emnet efter din gruppes ønsker.

 • Forskeren kontakter dig for at få de praktiske detaljer på plads.

Multimorbiditet
 • Livet med multimorbiditet og egenomsorg.

 • Hvad kan du gøre, hvis forløbsprogrammerne ikke passer til patienten?

Svær psykisk sygdom
 • Hvordan kan man understøtte patienter med svær psykisk sygdom?

 • Opsporing af fysiske sygdomme blandt svært psykisk syge.

Konsultation og læring
 • Flere helbredsproblemer i samme konsultation.

 • Sprogbarrierer i almen praksis.

 • Video- og telefonkonsultationer.

 • Kontakten til patienter med flere kroniske sygdomme.

Familie
 • Gravide kvinder.

 • Børn og unges sygdom og sundhed set fra almen praksis.

De "raske patienter"
 • Konsekvenser ved tarm og livmoderhalskræftscreening.

 • Kvinders refleksioner omkring anlægsbærerscreening for cystisk fibrose.

Infektionssygdomme og antibiotikaforbrug
 • Antibiotikaordination.

 • Antibiotikaresistens.

 • Hvordan kan man reducere brugen af antibiotikabehandling?

OBS: Selv om du ikke ser dit ønske-emne herover, så kontakt os alligevel - ofte kan vi finde en forsker med den rette ekspertise.

Bestil en forsker er et initiativ, der skal formidle viden og perspektiver fra almenmedicinsk forskning til klinikere eksempelvis via oplæg i DGE-grupper. Samtidig skal initiativet skabe indsigt for forskere i den kliniske og praktiske hverdag i almen praksis. Kort sagt skal initiativet skabe rammer for, at forskere og klinikere kan gøre hinanden klogere og dygtigere til gavn for patienterne.

 

Initiativet har i sin pilotfase været afprøvet i Region Hovedstaden og Region Sjælland med hjælp fra forskere ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Hvis initiativet viser sig bæredygtigt, er idéen at udbrede det til de øvrige regioner og almenmedicinske forskningsenheder i landet.

Samarbejdspartnere: KAP-H, KAP-S, Forskningsenheden for Almen Praksis i København.

Kontaktperson: Sune Holm Pedersen, VID, shp@vidap.dk

bottom of page