top of page

VID samarbejder for at opnå resultater

Vidensnetværket består samlet set af forsknings-, kvalitetsudviklings- og efteruddannelses-organisationer i almen praksis.
 
Vidensnetværket er et nationalt initiativ, som har til formål at samle, omsætte og implementere viden og værktøjer til kvalitetsudvikling samt evaluere implementeringsindsatser i almen praksis. Vidensnetværket skal, i samarbejde med de fem regionale kvalitetsenheder for almen praksis, bidrage til en styrket vidensdeling og implementering i almen praksis.
 
Netværket skal være et fælles omdrejningspunkt i et stærkt implementeringsmiljø på tværs af det almenmedicinske speciale, de fire forskningsenheder og de regionale kvalitetsenheder. 

VID samarbejdspartnere

Danske-Patienter.gif
Kap-S.gif
ForskforAlmenPraks.gif
KAPH.gif
TRee.gif
Sydkip.gif
Nord-Kap.gif
Kiap.gif
bottom of page