top of page

Organisering

Styregruppe

 

Der er nedsat en styregruppe med det formål at sikre, at VID opfylder sit formål. Styregruppen er ansvarlig for opgaver, fremdrift og evaluering af netværket.

Styregruppen konstituerer sig årligt med en formand blandt forskningslederne. Formanden for styregruppen er overordnet ansvarlig for fremdrift i netværkets indsatser samt ansvarlig i forhold til bevillingen fra Kræftens Bekæmpelse. 

STYREGRUPPE

Medlemmer af styregruppen

Jens Søndergaard

Professor og forskningsleder,

Forskningsenheden for almen praksis, Odense

Per Kallestrup

Professor og forskningsleder,

Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus 

Susanne Reventlow

Professor og forskningsleder,

Forskningsenheden for almen praksis, København 

Janus Laust Thomsen

Klinisk professor og forskningsleder,

Forskningsenheden for almen praksis, Aalborg,

Formand for VID

Gitte Sand Rasmussen

Leder, Nord-KAP, Region Nordjylland 

Birgitte Haahr

Kontorchef, Kvalitet og Lægemidler, Region Midtjylland

Mirjana Saabye

Chefkonsulent, Ældresagen

Merete Willemoes Nielsen

Specialkonsulent, SydKiP, Region Syddanmark

Kitten Weber

Konstitueret Chef for Kvalitet og Lægemidler, KAP-S, Region Sjælland

Nadja Ausker

Enhedschef, Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet/KAP-H, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde-Nielsen

Specialkonsulent, PLO

Bolette Friderichsen

Praktiserende læge og formand, DSAM

Lisbeth Høeg-Jensen

Chef for Analyse og Udvikling, Kræftens Bekæmpelse

Inger Skøtt

Patientrepræsentant

Faglig følgegruppe

 

Der er nedsat en faglig følgegruppe bestående af nationale og internationale eksperter inden for forskning og kvalitetsudvikling i almen praksis, organisation og ledelse og implementeringsforskning. Den faglige følgegruppe skal bistå VID med rådgivning i forhold til indsatser og metoder til vidensdeling og -implementering i almen praksis. Herudover skal gruppen give input til en løbende monitorering af effekten af netværkets indsatser samt input til den fælles afsluttende evaluering af netværket.

FAGLIG FØLGEGRUPPE

Medlemmer af den faglige følgegruppe

Dorte Jarbøl

Professor, Forskningsenheden for almen praksis, Odense

 

Flemming Bro

KiAP

Berit Lassen

Efteruddannelsesvejleder, Region Sjælland

Peter Vedsted

Ledende regionslæge, Avannaa, Grønland

Joachim Nørmark

Koordinator for Uddannelsesenheden og praktiserende læge, Region Nordjylland

Thomas Gorlén

Praksiskonsulent for palliation, Region Hovedstaden

Rikke Pilegaard

Praksiskonsulent for kræftområdet, Region Midtjylland

Simon Nyvang Mariussen

Praksiskonsulent for kronisk sygdom, Region Syddanmark

Heidi Bøgelund Pedersen

Uddannelseskonsulent, PLO-E

Camilla Hoffmann Merrild

Lektor, Center for Almen Medicin, AAU.

Lægepanel

 

Der er nedsat et lægepanel med praktiserende læger fra de fem regioner. Lægepanelet skal bistå VID med rådgivning og feedback på konkrete initiativer, så initiativerne bliver både relevante for almen praksis og realistiske at føre ud i livet.

Lægepanel

Medlemmer af lægepanelet

Annette Engsig

Praktiserende læge, Region Nord

 

Svend Kier

Praktiserende læge, Region Midtjylland

Lene Søndergaard

Praktiserende læge, Region Syddanmark

Rune Ahrensberg

Praktiserende læge, Region Sjælland

Johannes Boyen Sandgaard

Praktiserende læge, Region Hovedstaden

bottom of page