top of page

Vil du have mere ud af efteruddannelse i almen praksis?

Så kan du finde værktøjer her, som kan pirre kursisternes intention om at anvende viden fra kurset, og støtte underviseren i at anvende virkemidler, der styrker transfer fra sit kursus til praktisk anvendelse.

Transfer handler om at overføre læring fra kursus- og efteruddannelsesaktiviteter til praktisk anvendelse i almen praksis.

Værktøjerne er målrettet:

  • Kursister

  • Klinikker

  • Undervisere

  • Kursusadministratorer

Værktøjerne pilottestes og evalueres i efteråret 2022 ved Uddannelsesenheden i Nord-KAP, Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland.

Du kan hente de første værktøjer her allerede nu. Vær opmærksom på, at de kan blive opdateret efter pilottest og evaluering.

Vi håber, at du vil downloade værktøjerne og bruge dem som inspiration i din egen organisation.

Kontaktperson: Anne Sofie Mørk Puggard, amp@vidap.dk

efteruddannelse.png

Kursister

 

En flyer med gode råd, som skal få kursisterne til at tænke sig om og tænde for læringslampen allerede, når de vælger kursus.


Send flyeren ud allerede med kursuskataloget, eller når kursisten skal vælge kursus.

Undervisere

 

En folder med tips og tricks til undervisere om virkemidler, der understøtter transfer både før, under og efter et kursus.

Send folderen til underviserne på kurserne, når de skal planlægge og tilrettelægge deres undervisning, så de kan tænke virkemidler til transfer ind i deres kursusforløb.

Klinikker

 

En folder med tips og tricks til at skabe rutiner i klinikken før og efter, at en læge eller praksispersonale deltager i efteruddannelse. Rutinerne skal styrke et stærkt miljø for kompetenceudvikling, videndeling og anvendelse af ny viden i klinikken.

Send flyeren til klinikker i almen praksis og hav den med i relevante fora.

 

Kursusadministratorer

 

En drejebog, mailskabeloner og en skabelon til en kursusbeskrivelse, der sætter arbejdsgange og virkemidler for transfer omkring et kursus i system.

 

Brug drejebogen til at sætte rammerne for jeres kurser i system på en måde, så I understøtter transfer af viden til praktisk anvendelse. Tag udgangspunkt i mailskabeloner og kursusbeskrivelse for at støtte underviseren i at bruge virkemidler for transfer.

bottom of page