top of page

Vil du have mere ud af efteruddannelse i almen praksis?

Så kan du finde værktøjer her om at styrke overførsel af læring fra efteruddannelseskurser til praktisk anvendelse i almen praksis.

Værktøjerne kan hjælpe til at styrke transfer i forbindelse med kursus- og efteruddannelsesaktiviteter.

Værktøjerne består af foldere, en drejebog og e-mailskabeloner og er målrettet:

  • Kursister

  • Klinikker

  • Undervisere

  • Kursusadministratorer

Er du underviser og interesseret i at blive klogere på, hvordan du bruger transfer, kan du læse mere på PLO-E's hjemmeside.

 

efteruddannelse.png

Kursister

 

En flyer med gode råd, som skal få kursisterne til at tænke sig om og tænde for læringslampen allerede, når de vælger kursus.


Send flyeren ud allerede med kursuskataloget, eller når kursisten skal vælge kursus.

Undervisere

 

En folder med tips og tricks til undervisere om virkemidler, der understøtter transfer både før, under og efter et kursus.

Send folderen til underviserne på kurserne, når de skal planlægge og tilrettelægge deres undervisning, så de kan tænke virkemidler til transfer ind i deres kursusforløb.

Klinikker

 

En folder med tips og tricks til at skabe rutiner i klinikken før og efter, at en læge eller praksispersonale deltager i efteruddannelse. Rutinerne skal styrke et stærkt miljø for kompetenceudvikling, videndeling og anvendelse af ny viden i klinikken.

Send flyeren til klinikker i almen praksis og hav den med i relevante fora.

 

Kursusadministratorer

 

En drejebog, mailskabeloner og en skabelon til en kursusbeskrivelse, der sætter arbejdsgange og virkemidler for transfer omkring et kursus i system.

 

Brug drejebogen til at sætte rammerne for jeres kurser i system på en måde, så I understøtter transfer af viden til praktisk anvendelse. Tag udgangspunkt i mailskabeloner og kursusbeskrivelse for at støtte underviseren i at bruge virkemidler for transfer.

Formålet med initiativet Få mere ud af efteruddannelse er at styrke transfer fra efteruddannelseskurser i almen praksis til praktisk anvendelse ved at udvikle hjælpemidler til at styrke transfer. "Transfer" betyder "at overføre viden fra en læringssituation til praktisk anvendelse", og det er et begreb, som har medvind inden for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis.

Initiativet skal udvikle hjælpemidler, som kan bruges i forbindelse med kurser til almen praksis. Initiativets hjælpemidler kan tilføjes eksisterende kursusmodeller med henblik på at styrke transfer.

 

Initiativet udvikler hjælpemidler til fire forskellige målgrupper, nemlig underviseren, kursisterne, klinikken og kursusadministratoren.

Initiativet udspringer af et kvalitativt studie i Nord-KAP, hvor 24 deltagere, som har deltaget i ni forskellige kurser for praksispersonale, er blevet interviewet over telefonen om, hvordan de har overført viden fra det kursus, de har deltaget i, til deres hverdag i klinikken.

Samarbejdspartnere: Nord-KAP.

Kontaktperson i VID: Anne Sofie Mørk Puggaard, amp@vidap.dk

bottom of page