top of page
Postkort.png

Postkort fra en forsker

Her får du helt frisk viden fra almenmedicinsk forskning - serveret på postkort.

Klik på postkortene herunder for at læse mere.

Læs flere relevante artikler fra de fire forskningsenheder for almen praksis:

Aalborg     Aarhus     Odense     København

(1) Cirka fire gange om året laver VID en bruttoliste over de seneste publikationer med forfattere fra forskningsenhederne baseret på publikationslisterne fra forskningsenhederne. 

(2) Fra listen udvælger VID cirka seks publikationer baseret på bl.a. følgende overvejelser:  

  • Er forskningen kliniknær?  

  • Er forskningen fagfællebedømt?  

  • Er forskningen på anden vis relevant for praktiserende læger?  

  • Er de fire forskningsenheder bredt repræsenteret?  

(3) VID skriver udkast til postkortenes overskrift og indhold.  

(4) Udkastene sendes til publikationens førsteforfatter + evt. øvrige relevante forfattere. Der stiles efter at inddrage en forfatter med en vis erfaring, som fortsat er tilknyttet den relevante forskningsenhed. 

(5) Publikationernes forfattere godkender eller justerer postkortet.

(6) VID adviserer forfatterne ved offentliggørelse af postkortet.  

(7) VID offentliggør postkortet på LinkedIn og VIDs hjemmeside.  

(8) Kvalitetsenhederne udsender løbende opsamlinger i deres nyhedsbreve med de seneste postkort til regionernes praktiserende læger. 

(9) VID trykker fysiske udgaver af postkortene, som distribueres til det almenmedicinske miljø på konferencer, Lægedage, Store Praksisdage, m.v.

bottom of page