top of page

VID netværksseminar 31. januar 2023

På denne side finder du materiale og ressourcer fra VIDs netværksdag i Odense den 31. januar 2023.

Her drøftede små 60 repræsentanter fra nøgleaktører i det almenmedicinske felt barrierer og løsninger på en stor udfordring: At omsætte viden til handling i almen praksis på tværs af forskning, kvalitetsudvikling, efteruddannelse og faglig udvikling.
Landkort over det almenmedicinske miljø. Til dig som gerne vil have overblik over nøgleaktørernes struktur og tilbud.
PowerPoints fra oplægsholdere. Til dig, som gerne vil genbesøge oplægsholdernes pointer.
NVSeminar.jpeg
Galleri med post-its fra dagens workshops. Til dig som vil se, hvordan de forskellige borde så på barrierer og løsninger.
Wordcloud over barrierer. Til dig som hurtigt vil have overblik over de mest fremhævede barrierer for implementering af ny viden i almen praksis.
Wordcloud over løsninger. Til dig som hurtigt vil have overblik over de mest fremhævede løsninger for implementering af viden i almen praksis.
Dagens program (pdf). Til dig som vil genopfriske dagsordenen.
bottom of page