top of page

Guide til det almenmedicinske miljø

  • En beskrivelse af aktører i det almen medicinske miljø

  • En oversigt over aktørernes indbyrdes tilknytning

  • Et landkort over aktørernes kvalitets- og efteruddannelsestilbud til praksis

  • En liste med medier, som er relevante for almen praksis

Almen praksis er selvstændige private erhvervsdrivende, hvis indkomst er betalt af det offentlige og reguleret via overenskomster forhandlet mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Således adskiller almen praksis sig fra hospitaler og kommuner, som er offentlige og offentligt styrede.

bottom of page