top of page

Nyhedsbrev #1

07 11 2022

Kære læser

 

En mere systematisk dataindsamling fra de praktiserende læger kan knytte viden og praksis tættere sammen. Det mener professor Allan Flyvbjerg, tidligere administrerende direktør i Steno Diabetes Center Copenhagen og dekan ved AU Health, som står bag Indsparket i denne udgave af VIDs nyhedsbrev.

Læs også om postkort fra de almenmedicinske forskere, værktøjer til styrket kræftopfølgning, værktøjer til styrket efteruddannelse og VIDs nye lægepanel i denne første udgave af VIDs nyhedsbrev.

Husk at følge VID på LinkedIn, så vi sammen kan bygge bro mellem viden og praksis.

God læselyst,

VIDs faglige medarbejdere.

News.png
Allan Flyvbjerg. Foto: Steno Diabetes Center Copenhagen.

03 11 2022

Allan Flyvbjerg: Mangel på data står i vejen for bedre forbindelse mellem almenmedicinske forskere og klinikere

Sådan lyder indsparket fra Allan Flyvbjerg, tidligere direktør i Steno Diabetes Center Copenhagen og dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet, i dette interview foretaget i september 2022.

 

Interviewet med Allan Flyvbjerg er en del af serien Indspark, som er et fast element i VIDs nyhedsbrev.

I Indspark deler eksperter fra og omkring det almenmedicinske felt deres holdninger til og erfaringer med kunsten at bygge bro mellem viden og praksis.

Følg VID på LinkedIn og få næste indspark serveret af Bolette Friderichsen, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Heading 6
Postkort.png

03 11 2022

Postkort fra en forsker sendes nu ud til lægerne

De praktiserende læger får snart postkort fra en forsker. Fremover vil de regionale kvalitetsenheders nyhedskanaler med jævne mellemrum præsentere lægerne for aktuel almenmedicinske forskning i postkortformat.

Kvalitetsenhederne udsender de nyeste Postkort fra en forsker til lægerne, når det passer ind i enhedernes eget redaktionelle koncept - som regel 3-5 gange om året.

VID-initiativet Postkort fra en forsker formidler nemlig løbende aktuel og klinisk relevant forskning i form af postkort. Båder læger, kvalitetsenheder og forskere er velkomne til at læse med.

 

Bag hvert enkelt postkort ligger fagfællebedømt forskning fra Forskningsenhederne for Almen Praksis. Hvert postkort linker direkte til forskernes originale artikler, så interesserede læsere kan gå dybere på opdagelse i den nyeste viden.

Du kan selvfølgelig også altid finde samtlige Postkort fra en forsker her på siden.

flyvbjerg
Forskningsmilj'.png

13 10 2022

På vej: Værktøjer til styrket kræftopfølgning i almen praksis

Flere overlever kræft end tidligere. Men hvordan kommer den særligt sårbare del af kræftoverleverne godt ind i klinikken, og hvordan hjælper de praktiserende læger bedst patienterne med at håndtere senfølger?
 
Sådan her lyder en del af løsningen, hvis man spørger centrale aktører omkring almen praksis:
 

  • Styrket identifikation af og kontakt til særligt sårbare kræftpatienter

  • Styrket og tilgængeligt overblik over henvisningsmuligheder til senfølgebehandling

 
VID holdt i går workshop om potentialer i almen praksis’ kræftopfølgning med deltagelse af Dansk Selskab for Almen Medicin, Lægehåndbogen, praktiserende læger, kvalitets- og efteruddannelseskonsulenter fra bl.a. Nord-KAP og Midtkraft, forskere fra Syddansk Universitet - University of Southern Denmark, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet og Kræftens Bekæmpelse.
 
Sammen med deltagerne udvikler og implementerer VID nu konkrete værktøjer, der hjælper almen praksis med at gøre potentialerne til virkelighed.

​​​​

postkort
efteruddannelse.png

30 08 2022

Nye værktøjer til efteruddannelse

VID har tilføjet nye værktøjer i form af foldere, en drejebog og e-mailskabeloner til initiativet "Få mere ud af efteruddannelse".

Værktøjerne skal hjælpe kursister, klinikker, undervisere og kursusadministratorer til at få mere ud af efteruddannelse i almen praksis.

Værktøjerne pilottestes og evalueres i efteråret og vinteren 2022 i uddannelsesenheden i Nord-KAP, kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland.

VID udvikler løbende flere værktøjer i samarbejde med Nord-KAP.

 

​​​

kraeftopfoelgning
IkonOtte.png

20 08 2022

VID nedsætter lægepanel

Fem praktiserende læger fra hele Danmark udgør VIDs nye lægepanel.

Panelet består af:

  • Rune Ahrensberg (Region Sjælland)

  • Johannes Boyen Sandgaard (Region Hovedstaden)

  • Lene Søndergaard (Region Syddanmark)

  • Svend Kier (Region Midtjylland)

  • Annette Engsig (Region Nordjylland)

Panelets læger hjælper VID ved stille deres erfaringer fra hverdagen som praktiserende læge til rådighed. På den måde er panelet med til at kvalificere VIDs arbejde med at udvælge, forme og implementere indsatser i almen praksis.

bottom of page