top of page

Sårbarhed i sundhedsvæsnet

Formålet med initiativet er at styrke mødet mellem almen praksis og den sårbare patient.

Initiativet har i samarbejde med den tværgående sårbarhedsgruppe fra de fire forskningsenheder for almen praksis arbejdet på at udvikle et materiale, som kan benyttes af konsulenter og undervisere i forbindelse med kvalitetssikring og efteruddannelse i almen praksis.  

 

Projektet har dog ændret karakter i løbet af 2023, og der arbejdes nu på at etablere et samarbejde med organisationen Social Sundhed om støtte til udsatte borgere i mødet med almen praksis.

Samarbejdspartnere: Den tværgående sårbarhedsgruppe på tværs af de fire forskningsenheder for almen praksis i Aarhus, Odense, København og Aalborg samt organisationen Social Sundhed.

 

Kontaktperson i VID: Helle Gregersen, hgr@vidap.dk

bottom of page