top of page

Nyheder

 • Generelle meddelelser

 • Præhospitalet

 • Klyngespecifikke nyheder

Patientforløb

 • Akutte patienter

 • Forløbsbeskrivelser

 • Kræftpakker

 • Laboratorieområdet

 • Og meget mere

Praksiskonsulentordningen

 • Vejledning

 • Hjælp til 'den gode henvisning'

 • Udarbejdelse af forløbsbeskrivelser

 • Og meget mere

Praksisudviklingskonsulenter

 • Nynedsat i praksis

 • Effektivisering og ændring af arbejdsgange

 • Forbedring af samarbejdet internt i praksis

Medicinfunktion

 • Medicinteamet

 • Medicingennemgang

 • Fokusområder

 • Nyheder

Datakonsulenter

 • Videokonsultationer

 • Tips og tricks

 • Datasikkerhed

 • Digital signatur/Nem-ID

 • Og meget mere

Laboratoriebetjening

 • Nyheder

 • Blodprøvetagning

 • MIKAP-kurser

Efteruddannelse

 • Systematisk efteruddannelse

 • Lægelig videreuddannelse

 • DGE

 • Efteruddannelsesvejledere

Tilbud til klynger

 • Klyngepakker

 • Dataudtræk fra lægepraksissystemer

 • Tips til klyngekoordinatore

MidtKraft arbejder med kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Midtjylland 

bottom of page