top of page
Forskningsmilj'.png

Om netværk

VID benytter en række netværksaktiviteter som konferencer, seminarer og netværksdage til at bringe forskellige interessenter sammen og skabe mulighed for erfaringsudveksling og videndeling inden for fokusområderne.

 

Disse aktiviteter skal fremme spredningen af viden om ny forskning og praktiske erfaringer. Det giver deltagerne mulighed for at opdatere deres viden og udvide deres netværk. VID har i sin pilotperiode afholdt to velbesøgte netværksdage med bred deltagelse fra hele det almenmedicinske miljø.  

Læs mere om VID arrangementer her:

Arrangement som VID har deltaget i med oplæg mm:

  • Nordisk kongres 2023, workshop "Quality and research based best practice among your Nordic colleagues" 

  • Lægedage 2023, stand

  • Lægedage 2022, stand

  • Forskningsenhedernes forskningsworkshop 2022, oplæg og workshop "Inspiration til hvordan man kan få sin forskning ud og leve i praksis" 

  • Seminar om sammenhængende patientforløb, Horsens, seminar 

  • Kræftdag SydKIP 2022, stand 

Lær mere om miljøet her:

bottom of page