top of page
FrontPic5.png
< Back

Videokonsultation i almen praksis

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Hovedstaden, Region Midtjylland

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Vi håber at kunne udvide projektet til Region Nordjylland i foråret 2024.

Hvordan honoreres deltagelsen?

Der honoreres med 1000 kr. pr. person som deltager i 1 times interview og besvarer spørgsmål under observationerne.

Tilmeldingsfrist:

1. juli 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Formålet med projektet er at udforske brugen af videokonsultation i almen praksis i nogle af de klinikker, som tilbyder videokonsultation regelmæssigt.

Emneord:

Videokonsultation, Implementering, Digital sundhed

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Med en overenskomst (OK22) der sikrer videokonsultation som en permanent mulighed i behandlingen af patienter, vil projektet bidrage med et større indblik i, hvordan potentialet, og de fordele som videokonsultation tilbyder, for både læge og patient, kan opnås.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Ved at skabe indsigt i hvilke forhold der gør sig gældende, når der udføres videokonsultationer i de lægeklinikker, som er forblevet regelmæssige brugere efter COVID-19, kan vi oversætte læring til anbefalinger i forhold til at understøtte god brug af videokonsultationer fremadrettet og i øvrige lægeklinikker. Formålet er at bidrage med viden om, hvordan videokonsultationer bedst implementeres i hverdagen under mere normale tilstande – og ikke blot som et akut kriseredskab.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

Den daglige arbejdsgang i lægeklinikkerne undersøges via deltagerobservation, hvilket indbefatter, at vi opholder os i jeres klinik over en periode, gerne omkring 4-8 dage, for at overvære videokonsultationer og øvrige arbejdsopgaver. Desuden vil vi interviewe jer (ca. 1 time) om jeres oplevelser og erfaringer med brugen af videokonsultationer – enten løbende eller efter observationsperioden. Vi aftaler sammen,
hvornår det passer bedst for jer, antal dage, og hvordan det vil forløbe rent praktisk.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Ved spørgsmål eller tilmelding kontaktes forskningsassistent Ditte Bonde Stanek på mail: dbs@ph.au.dk eller tlf: 27896654

Navn (kontaktperson 1):

Ditte Bonde Stanek

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

27896654

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page