top of page
FrontPic5.png
< Back

Tidlig diagnostik af tilbagefald af kræft: Opsporing i almen praksis

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Deltagelse i studiet honoreres med kr. 146.37 kr. pr. udfyldt spørgeskema.

Tilmeldingsfrist:

1. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Dette studie bidrager til at belyse, hvordan vi sikrer patienter med tilbagefald af kræft den bedst mulige opfølgning og behandling.

Emneord:

Kræft

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Bekymringer om tilbagefald er almindelige hos patienter, der har gennemgået kræftbehandling. Ofte opsøger de deres praktiserende læge med symptomer, der kan tyde på tilbagefald. Dette studie bidrager til at belyse, hvordan vi sikrer patienter med tilbagefald af kræft den bedst mulige opfølgning og behandling.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Hvert ydernummer har i gennemsnit tilknyttet 100 patienter med en kræftdiagnose, og syv af disse patienter vil hvert år få tilbagefald af kræft. Dette understreger behovet for, at praktiserende læger får mere viden om, hvordan de effektivt opsporer og diagnosticerer tilbagefald af kræft.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

-

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Praksis modtager automatisk invitation per brev med oplysninger om den specifikke patient, der har haft tilbagefald af kræft, samt adgang til det elektroniske spørgeskema. Region Midtjylland har givet tilladelse til (sagsnr. 1-45-70-19-21), at du som praktiserende læge indhenter oplysninger fra patientjournalen uden krav om patientsamtykke.

Navn (kontaktperson 1):

Læge og projektleder Kasper Grooss

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page