top of page
FrontPic5.png
< Back

Rationel reduktion af ældres medicin med fokus på lægemidler mod overaktiv blære

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Nordjylland

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Der ydes et basis honorar på 1200,00 kr. og med 3 kontakter á 10 min. pr. patient efter gældende takst (156,39 kr). Dvs. en betaling på 469,17 kr. per patient, der inkluderes.

Tilmeldingsfrist:

1. juni 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Projektets formål er at lette seponering af lægemidler mod overaktiv blære (OAB) hos ældre patienter, når behandlingen ikke længere er relevant. Vi vil evaluere effekten af en seponeringsalgoritme, udviklet til brug i almen praksis og anvendelig for både læger og klinikpersonale. Effekten måles ved den procentdel af patienter, der opnår seponering eller dosisreduktion af deres OAB-lægemidler.

Samtidig søger vi indsigt i holdninger og erfaringer hos læger, klinikpersonale og patienter vedrørende seponering af OAB-lægemidler. Derfor planlægger vi også at gennemføre interviews med disse parter. Gennem projektet håber vi at optimere behandlingen af ældre patienter med OAB. Halvdelen af de deltagende klinikker vil blive tildelt interventionsgruppen, mens den resterende halvdel vil udgøre kontrolgruppen.

Emneord:

Medicin, Ældre, Blære

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Deltagelse øger muligheden for at reducere eller ophøre med brugen af medicin og potentielt forbedre deres livskvalitet og mindske risikoen for bivirkninger. Endelig vil en struktureret tilgang forstærke patienternes opfattelse af opmærksomhed på deres medicin.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Almen praksis får et redskab til at håndtere en allerede eksisterende opgave, nemlig seponering af lægemidler mod overaktiv blære, på en mere systematisk og effektiv måde. Dette kan spare tid og ressourcer for klinikken. Implementeringen af seponeringsalgoritmen kan føre til øget tilfredshed, da det kan bidrage til en mere effektiv og smidig behandlingsproces uden unødig ventetid eller forsinkelser.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

Hver enkelt klinik har frihed til at organisere sig, så det passer bedst til deres praksis. Nogle foretrækker måske, at lægerne udfører opgaven, mens andre ønsker at uddelegere den til klinikpersonalet - valget er jeres.

Som deltagere i projektet vil I kontakte alle de patienter, som får mindst ét lægemiddel mod OAB. Vi har identificeret disse patienter for jer.

Ved første kontakt skal der indsamles nogle baselinedata samt udfyldes et symptomskema, og derefter vil vi bede jer om at kontakte patienten efter 4 uger og igen efter 6 måneder, hvor der udfyldes symptomskemaer igen.

De patienter, som kan og vil, får mulighed for selv at udfylde et skema via e-mail med deres oplevelse af symptomer og effekt.

Patienter, der bor på plejehjem eller følges i ambulatorieregi for deres symptomer, skal ekskluderes.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Projektet udgår fra Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital. Hvis I vælger at deltage i projektet, skal I blot sende en mail til Ann Lykkegaard Sørensen på ann.lykkegaard@rn.dk, hvorefter I bliver kontaktet.

Navn (kontaktperson 1):

Ann Lykkegaard Sørensen

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

72691086

Navn (kontaktperson 2):

Anne Estrup Olesen

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page