top of page
FrontPic5.png
< Back

Patienters perspektiver på hverdagen med smerter, behandling med opioider og udtrapning af opioidbehandling

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Praktiserende læger vil modtage et honorar på 439,11 kr. (eksklusiv moms) pr. deltagende patient (svarende til tre moduler af hver 10 min varighed, jævnfør overenskomst om Almen Praksis, 1. april
2023).

Tilmeldingsfrist:

1. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Formålet med projektet er at undersøge erfaringer fra patienter der lever med kroniske smerter,
og hvordan de oplever deres behandling med korttidsvirkende opioider. Vi vil gerne blive klogere på hvilke
fordele og ulemper der kan være for at fortsætte med eller trappe ud af behandlingen. Derfor vil vi gerne
interviewe patienter, der har fået korttidsvirkende opioider i mere end 6 måneder.

Emneord:

Smerter, Medicin

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Studiet giver patienterne mulighed for at dele de tanker, oplevelser de har haft ved at have en hverdag med smerter og anvendelse af opioider. Derudover, skal studiet gerne være med til at give en forståelse for, hvad der er vigtigt for den enkelte, der er i behandling med stærk smertestillende medicin. Dermed, er der potentiale for at forbedre kommunikationen og relationen mellem læge og patient, samt bedre tilrettelæggelse af de enkelte udtrapningsforløb, så man har større sandsynlighed for at opnå succes i sin udtrapning.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Ud over at resultaterne fra studiet vil kunne hjælpe lægerne til at kunne tilrettelægge bedre forløb for deres patienter, der ønsker at nedbringe deres forbrug af smertestillende medicin, er en direkte fordel for lægerne, at lægerne honoreres for deltagelse.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

Vi har brug for hjælp til at identificere 12-15 relevante patienter (ca. 3-4 patienter fra 4-5 praksis) og indhente deres samtykke til at deltage i projektet, herunder udlevere deltagerinformationen til patienten samt sende patientens kontaktoplysninger til os.

Patienterne skal: være:
• Voksne med kroniske smerter.
• Langtidsbrugere af korttidsvirkende opioider (forbrug i mere end 6 måneder).
• Fri for cancerdiagnose inden for de seneste 5 år.
• I stand til at gennemføre et interview på omkring en time.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Sabrina Hoffensitz Nielsen, Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, e-mail: shoffensitz@health.sdu.dk, tlf: 60372730, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Navn (kontaktperson 1):

Sabrina Hoffensitz Nielsen

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

60372730

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page