top of page
FrontPic5.png
< Back

Nordjysk Praksisnetværk

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Nordjylland

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Opstartshonorar på 5000,- og ellers kompensation for tidsforbrug.

Tilmeldingsfrist:

1. januar 2030

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Ikke oplyst

Emneord:

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Nordjysk Praksisnetværk vil fremme samarbejde omkring forskning og fælles udviklingstiltag – fagligt, patientsikkert, organisatorisk og digitalt.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Netværket skal fungere som et forum, hvor praktiserende læger i Region Nordjylland, Nord-KAP og CAM AAU kan udveksle ideer og erfaringer – både i forhold til konkrete igangværende projekter og fremtidige ideer.

Den øgede dialog skal skabe inspiration, rum til drøftelse og generering af ideer til konkrete forsknings- og kvalitetsprojekter og være med til at sikre relevans og forankring af projekterne.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

-

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Tilmeld dig ved at henvende dig til kontaktpersonen.

Navn (kontaktperson 1):

Lise Vammen Brinkmann

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page