top of page
FrontPic5.png
< Back

Kan systematisk behovsvurdering bruges til at styrke den palliative indsats i primærsektoren?

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Almen praksis honoreres med 1.500 kr. pr. patient.

Tilmeldingsfrist:

1. oktober 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Formålet med dette projekt er at forbedre den palliative indsats på basisniveau for patienter og pårørende i primærsektoren herunder almen praksis. Projektet vil undersøge, om et nyt nationalt dialogbaseret skema til palliativ behovsvurdering er brugbart i almen praksis.

Emneord:

Palliation, Livskvalitet

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Patientens palliative behov (fx smerte, træthed og lav livskvalitet m.fl.) identificeres og kan dermed blive behandlet bedst muligt. Dette kan være med til at sikre den bedst mulige livskvalitet for patienter og deres pårørende.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Ved anvendelse af systematisk palliativ behovsvurdering sikres identifikation af palliative behov og grundlag for dialog om patientens situation samt at kunne yde en rettidig, lindrende indsats.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

• Identificer 4-10 patienter med fremskreden kræft, der opfylder ’overraskelsesspørgsmålet’ (jeg bliver ikke overrasket, hvis denne borger er død inden for 6-12 måneder)
• Udleverer dialogbaseret skema til palliativ behovsvurdering til patienten, der selv eller med støtte fra fx praksissygeplejerske udfylder dette inden konsultationen.
• Praktiserende læge samtaler med patienten om svarene i skemaet
• Praktiserende læge udfylder efter hver patient en kort evaluering om oplevelsen med anvendelsen af det dialogbaserede skema
• Patienten udfylder kort evaluering om oplevelsen med anvendelsen af det dialogbaserede skema

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Spørgsmål og tilmelding til projektet sker via telefon eller mail (se kontaktoplysninger nedenfor).

Navn (kontaktperson 1):

Mathilde Adsersen, Cand.scient.san.publ., ph.d., Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg Hospital.

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

38635187

Navn (kontaktperson 2):

Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ., ph.d., Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg Hospital.

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

38635131

bottom of page