top of page
FrontPic5.png
< Back

Håndtering af børn med mavesmerter i almen praksis

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Der honoreres efter fast takst, svarende til ca. 880 kr. i timen.

Tilmeldingsfrist:

1. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Formålet med det samlede projekt er at afdække, hvad der giver gode forløb i almen praksis med børn med mavesmerter, og hvad der har betydning for håndteringen og visitationen af børn med tilbagevendende mavesmerter.

Emneord:

Børn, Familie, Smerter

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Med studiet danner vi grundlag for, hvordan vi bedst hjælper børn med funktionelle mavesmerter og deres familier gennem undersøgelser og behandling i almen praksis.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Resultaterne bruges til undervisning og efteruddannelsestiltag målrettet almen praksis og derved hjælpe den praktiserende læge til at håndtere mødet med børn med funktionelle mavesmerter og deres familie. Der ydes kompensation for tidsforbruget.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

Vi har brug for praktiserende læger til en interviewundersøgelse (1 time) om, hvordan gode forløb for børn med mavesmerter og deres familier kan tilrettelægges i almen praksis. Projektet udføres som et ph.d.-studie på Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, i samarbejde med børneafdelingen på Odense Universitetshospital.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

For nærmere information send e-mail til læge, ph.d.-studerende Steffi Blach Naamansen; snaamansen@health.sdu.dk

Navn (kontaktperson 1):

Læge, ph.d.-studerende Steffi Blach Naamansen

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page