top of page
FrontPic5.png
< Back

Den optimale behandlingsvarighed med penicillin til voksne diagnosticeret med pneumoni i almen praksis

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Kun praksis i Jylland kan deltage.

Hvordan honoreres deltagelsen?

Man kompenseres økonomisk. Ekstraarbejdet ifm. rekruttering af forsøgsdeltagere kompenseres økonomisk med det gældende dataindsamlingshonorar fra Multipraksis Udvalget (MPU) sv.t. 40 minutters arbejde (cirka 600 kr. – uden for loftet)

Tilmeldingsfrist:

1. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Projektet vil kunne danne et grundlag for en evidensbaseret behandling af pneumoni, som er
tilpasset den population, som ses i almen praksis. Man vi kunne bidrage til at reducere antibiotikaforbruget i almen praksis og dermed reducere resistensudviklingen.

Emneord:

Luftvejsinfektioner, Medicin

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Hypotesen er, at den optimale behandlingsvarighed er kortere end den som ofte benyttes i dag (fem til syv dage), hvilket potentielt vil medføre, at patienterne:
• Bedre kan efterleve den ordinerede behandling
• Oplever færre bivirkninger til behandlingen
• Får færre udgifter til køb af medicin
• Udvikler mindre resistens og dermed bedre behandlingsrespons ved fremtidige infektioner

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Klinikken får mulighed for at medvirke i et af meget få randomiserede studier i dansk almen praksis, som undersøger effekten af et lægemiddel. Dette studie kan bidrage til at skabe en kultur for mere fremadrettet lægemiddelforskning i den almen medicinske population.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

-

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Tilmeld dig ved at henvende dig til kontaktpersonen.

Navn (kontaktperson 1):

Læge og ph.d.-studerende Eskild Johansen

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

31582913

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page