top of page
FrontPic5.png
< Back

Brug af medicin og livskvalitet blandt ældre

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Der honoreres med starthonorar (2.000 kr.) samt pr. afsluttet patient (1.000 kr.). Desuden et undervisningshonorar på 1.000 kr.

Tilmeldingsfrist:

31. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Formålet er at undersøge, i hvilket omfang et afstemt og reduceret lægemiddelforbrug medfører en bedre livskvalitet blandt ældre i den sidste del af livet. Projektet tester en intervention, som består af min. tre konsultationer mellem patient og praktiserende læge. Under konsultationerne taler patienten og lægen om patientens ønsker og mål for egen behandling, og hvordan det med udgangspunkt i disse kan give mening at optimere behandlingen. Samtalen tager udgangspunkt i en folder med spørgsmål, som patienten skal forberede inden den ene konsultation. Interventionen indebærer desuden en gennemgang af patientens medicin ved en klinisk farmakolog og farmaceut. Projektet udføres som et randomiseret kontrolleret studie, og en projektsygeplejerske giver fyldestgørende information om projektet, indhenter skriftligt samtykke og udfører effektmålinger ved inklusion og efter tre og seks måneder. Projektet gennemføres af Forskningsenheden for Almen Praksis (Syddansk Universitet) og Sygehusapotek Fyn (Odense Universitetshospital) i samarbejde med forskere og klinikere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital i en samlet konstruktion kaldet ’Odense Deprescribing Initiative’ (ODIN; www.deprescribing-odin.com).

Emneord:

Medicin, Ældre, Livskvalitet

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Patienten bliver, over tre konsultationer med lægen, hjulpet til at tænke over, hvad der er vigtigt for personen i livet, og hvad personen har af mål og ønsker for egen behandling. Ud fra dette beslutter patienten og lægen sammen, om der er noget i patientens behandling, der kan optimeres. De tre konsultationer sikrer, at eventuelle medicinændringer bliver løbende monitoreret og fulgt op på. På nuværende tidspunkt er 96 patienter inkluderet i projektet, og størstedelen har fået justeret deres medicinske behandling (primært dosisreduktion og seponering).

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Klinikken vil blive opdateret på den nyeste forskning inden for muligheder for afmedicinering blandt ældre i den sidste del af livet. En klinisk farmakolog og farmaceut vil gennemgå patienternes medicin, som den enkelte læge kan bruge som udgangspunkt i samtalerne med patienterne, herunder komme med praktisk vejledning til afmedicinering (dosisreduktion, aftrapning, seponering). Den enkelte læge har på alle tidspunkter mulighed for en eller flere telefonkonsultationer med en geriater, klinisk farmakolog eller klinisk farmaceut fra OUH. Nedenstående udtalelse kommer fra en
praktiserende læge i projektet:

”At være almen mediciner vil sige at interessere sig for hele spektret af patienten - fra de fysiske symptomer til psykiske symptomer og for de sociale forhold. I en almindelig konsultation er der ikke mulighed for at nå det hele, og især hos de ældre, hvor ting ofte tager længere tid, når vi mange gange ikke at få set på det vigtigste for patienten, men kun på det vigtigste for os. Projektet ODIN giver os en oplagt mulighed for at se på det, som er vigtigt for den ældre patient med få års levetid tilbage. Hvad giver patienten livskvalitet? Mange ældre får meget medicin, som er bygget op over år, og hvor det til sidst kan være svært at se, hvad der giver en reel effekt, hvad der giver bivirkninger, og hvad vi kan seponere uden problemer. Samtalen med patienten om livskvalitet giver os en pejlesnor for, hvad vi skal fokusere på, og med medicingennemgang ved farmakolog og farmaceut og mulighed for telefonisk hjælp fra klinisk farmaceut, geriater og klinisk farmakolog har vi alle muligheder for at hjælpe patienten bedst muligt.”

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

-

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Spørgsmål og tilmelding kan rettes til adjunkt (cand.pharm., ph.d.) Carina Lundby på mail: carina.lundby.olesen@rsyd.dk eller telefon: 60143258.

Navn (kontaktperson 1):

Carina Lundby

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

60143258

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page