top of page
Initiativer

Forskningsenhederne 

Kræftopfølgning og palliation
 

Kræftbehandling af sårbare patienter

Tolkebistand i almen praksis

 

Formål

 

At undersøge om egenbetaling for tolkebistand i sundhedsvæsnet har ført til øget ulighed i sundhed. 

Produkt

Et seminar om tolkeloven efterfulgt af en paneldiskussion med relevante interessenter. 

SoMe for forskere
 

Sofia


Formål

 

At understøtte aftalen om ny overenskomst for almen praksis gældende fra 1. januar 2022 (OK22) skal patienter med svær eller alvorlig kronisk psykisk sygdom tilbydes en ny ydelse, nemlig en fokuseret somatisk undersøgelse i almen praksis. 

Produkt

En serie af podcasts om erfaringer fra Sofia projektet, med særlig vægt på de implementeringsbarrierer, der har vist sig i pilotstudiet, og den beskriver også, at de praktiserende læger kan møde en række forskellige barrierer for/udfordringer med at få identificeret de patienter, som er målgruppen for den nye ydelse. 

Kræftopfølgning og Palliation SDU Rapport
Kræftbehandling af sårbare patienter
Tolkebistand i almen praksis
SoMe for forskere
Sofia
Initiativer

Initiativer

Attestguideprojekt

Formål 

Effektivt at implementere en Attestguide, som understøtter samarbejdet mellem almen praksis og kommunale jobcentre

Produkt

 

En undervisningspakke med udgangspunkt i testede og evaluerede interventioner. kan hentes digitalt

Attstguideprojekt

Forløbsbeskrivelse for vandladningsforstyrrelser

Formål 

 

At undersøge hvorvidt henvisninger forbedres ved implementering af en forløbsbeskrivelse via nyhedsmail til almen praksis.

Produkt

 

Erfaring med transfer fra nyhedsmail.

Transferprojektet

Formål 

 

At få indsigt i deltagernes oplevelse af, hvordan de anvender ny viden fra kurser for praksispersonale i praksis

Produkt

 

Pixi-guide til at øge transfer målrettet undervisere på kurser for praksispersonale

Postkort fra en forsker

Formål 

 

At samle videnskabelige forskningsartikler fra forskningsenhederne, som skal formidles til praktiserende læger via. KAP’erne samt imellem forskningsenhederne

Produkt

 

En database på vidap.dk med publikationer udgået fra FEAP med søgefunktion kombineret med særlig omtale af udvalgte publikationer på sociale medier

Postkort fra en forsker

Postkort fra praksis

Formål

 

At systematisere lægernes efterspørgsel efter forskningsprojekter inden for almen praksis

Produkt

 

En kanal, hvor input fra klinisk praksis bliver tilgængelig for forskere

Tip en forsker

Forløbsbeskrivelser

Formål

 

Implementering af forløbsbeskrivelser i almen praksis med udgangspunkt i et projekt hos SydKIP, der omhandler opdatering af 77 forløbsbeskrivelser og evaluering af metoder til implementering

Produkt

Systematisk opfølgning om hvordan forløbsbeskrivelser bedst implementeres, så de læses og anvendes i almen praksis.

Projektoversigt

Formål

 

At skabe synlighed og en systematisk samling af forskningsprojekter der udgår fra de regionale kvalitetsenheder.

Produkt

Et katalog over forskningsprojekter og regionale kvalitetsprojekter opsat på VID's hjemmeside; vidap.dk.

Podcast om opgaveglidning

Formål

 

At evaluere effekten af podcasts som opfølgning på klyngekurser om opgaveglidning i almen praksis.

Produkt

2–3 podcasts som følger op på kurser om opgaveglidning i almen praksis.

Sofia

Formål

 

At understøtte aftalen om ny overenskomst for almen praksis gældende fra 1. januar 2022 (OK22) skal patienter med svær eller alvorlig kronisk psykisk sygdom tilbydes en ny ydelse, nemlig en fokuseret somatisk undersøgelse i almen praksis. 

Produkt

En serie af podcasts om erfaringer fra Sofia projektet, med særlig vægt på de implementeringsbarrierer, der har vist sig i pilotstudiet, og den beskriver også, at de praktiserende læger kan møde en række forskellige barrierer for/udfordringer med at få identificeret de patienter, som er målgruppen for den nye ydelse. 

Tolkeprojekt

Formål

 

At undersøge om egenbetaling for tolkebistand i sundhedsvæsnet har ført til øget ulighed i sundhed. 

Produkt

Et seminar om tolkeloven efterfulgt af en paneldiskussion med relevante interessenter. 

bottom of page