top of page

This is a paragraph area where you can add your own text. Just click “Edit Text” or double click here to add your own content and make changes to the font. It's a great place to tell a story about your business and let users know more about you.

Find målgruppen for ydelse 2150

Læs om målgruppen for ydelse 2150 og vejledningen til brug af ydelsen fra PLO i linket her (se på side 29 i dokumentet, som svarer til side 189 i selve vejledningen) eller tjek denne side fra SydKIP, hvor du også finder et flowchart (se nedenfor) til at udvælge patienterne med svær psykisk sygdom.

2150 ydelse

flowchart.png

Få hjælp til udtræk af patienter i dit praksissystem hos kvalitetsenhederne

Se f.eks. links dataudtræk i de forskellige praksissystemer hos KAP-S - klik her.

Vær sammen om opgaven i almen praksis

Få personalet med i arbejdet med at implementere ydelsen i praksis. PLO-E har en række kurser, der kan være med til at klæde personalet på til håndtering af patienter med svær psykisk sygdom i almen praksis.

Kom i gang med at bruge ydelse 2150 i din praksis

Hent en pdf med konkrete forslag til, hvordan du griber ydelse 2150 an. Lyt også til to podcasts fra Månedsskrift for Almen Praksis om ydelse 2150 nedenfor.

 

Hjælp dine patienter i gang med 2150

Social Sundhed kan også hjælpe med ydelse 2150. Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Social Sundhed ledsager og støtter sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Opgaven varetages af frivillige sundhedsfaglige studerende, også kaldet brobyggere.

bottom of page