top of page

Kom godt i gang med ydelse 2150

- en fokuseret somatisk undersøgelse til patienter med svær psykisk sygdom

Patienter med alvorlige psykiske lidelser lever i gennemsnit omkring 15-20 år kortere end den resterende befolkning, og deres livskvalitet er markant nedsat.

Læs ny viden fra aktuel forskning

En lille del af løsningen på dette komplekse problem kan være en længere konsultation i almen praksis, som blev indført med OK22. En konsultation, hvor lægen har bedre tid til at møde, undersøge og ikke mindst skabe en relation til patienten. Det viser forskning fra SOFIA-studiet ("Sammen Om Fysisk og psykisk helbred i Almen praksis"), som ligger til grund for ydelse 2150.

Bestil en forsker

Forskere fra SOFIAs forskningsgruppe kommer meget gerne ud til klynger, 12-mandsforeninger, PLO-K-grupper og lignende og introducerer ydelse 2150.

  • Kontakt praktiserende læge og lektor på Center for Almen Medicin, Københavns Universitet, Anne Møller på anmo@sund.ku.dk 

 

Find målgruppen for ydelse 2150

Læs om målgruppen for ydelse 2150 og vejledningen til brug af ydelsen fra PLO i linket her (se på side 29 i dokumentet, som svarer til side 189 i selve vejledningen) eller tjek denne side fra SydKIP, hvor du også finder et flowchart (se nedenfor) til at udvælge patienterne med svær psykisk sygdom.

Få hjælp til udtræk af patienter i dit praksissystem hos kvalitetsenhederne

Se f.eks. links dataudtræk i de forskellige praksissystemer hos KAP-S - klik her.

Vær sammen om opgaven i almen praksis

Få personalet med i arbejdet med at implementere ydelsen i praksis. PLO-E har en række kurser, der kan være med til at klæde personalet på til håndtering af patienter med svær psykisk sygdom i almen praksis.

Kom i gang med at bruge ydelse 2150 i din praksis

Hent en pdf med konkrete forslag til, hvordan du griber ydelse 2150 an. Lyt også til to podcasts fra Månedsskrift for Almen Praksis om ydelse 2150.

 

Hjælp dine patienter i gang med 2150

Social Sundhed kan også hjælpe med ydelse 2150. Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Social Sundhed ledsager og støtter sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Opgaven varetages af frivillige sundhedsfaglige studerende, også kaldet brobyggere.

bottom of page