top of page

Kom godt i gang med opsporing af somatisk sygdom hos personer med svær psykisk sygdom

Personer med alvorlige psykiske lidelser lever i gennemsnit omkring 15-20 år kortere end resten af befolkningen. Deres livskvalitet er markant nedsat.

En lille del af løsningen på dette komplekse problem kan være at tilbyde en længere konsultation i almen praksis, og det er nu en mulighed. I den udvidede konsultation har lægen bedre tid til at undersøge og ikke mindst skabe en relation til patienten. Det viser forskning fra studiet SOFIA ("Sammen om Fysisk og psykisk helbred i Almen praksis"), som ligger til grund for den nye udvidede konsultation, som også kaldes ydelse 2150.

Læs mere om SOFIA-studiet på forskningsgruppens hjemmeside.

Klik herunder og se, hvordan du kan hjælpe en patientgruppe med stort behov.

InfoTilPraktiserendeLæger

Information til praktiserende læger

Bestil en forsker

Forskere fra SOFIAs forskningsgruppe kommer meget gerne ud til klynger, DGE-grupper, 12-mandsforeninger, PLO-K-grupper og lignende og introducerer ydelse 2150.

Kontakt praktiserende læge og lektor på Center for Almen Medicin, Københavns Universitet, Anne Møller på anmo@sund.ku.dk

Find målgruppen for ydelse 2150

Læs om målgruppen for ydelse 2150 og vejledningen til brug af ydelsen fra PLO i linket her (se på side 29 i dokumentet, som svarer til side 189 i selve vejledningen).

Tjek denne side fra SydKIP, hvor du også finder et flowchart (også indsat herunder) til at udvælge patienterne med svær psykisk sygdom.

flowchart.png

Få hjælp til udtræk af patienter i dit praksissytem hos de regionale kvalitetsenheder

Se f.eks. links til vejledning i dataudtræk i de forskellige praksissystemer hos KAP-S - klik her.

Vær sammen om opgaven i almen praksis

Få praksispersonalet med i arbejdet med at implementere ydelse 2150 i praksis. PLO-E har en række kurser, der kan være med til at klæde personalet på til håndtering af patienter med svær psykisk sygdom i almen praksis.

Kom i gang med at bruge ydelse 2150 i din praksis

Hent en pdf med konkrete forslag til, hvordan du griber ydelse 2150 an i din egen praksis.

Lyt også til to podcasts produceret i samarbejde mellem VID og Månedsskrift for Almen Praksis om ydelse 2150 nedenfor.

Hjælp dine patienter i gang med 2150

Social Sundhed kan også hjælpe med ydelse 2150. Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Social Sundhed ledsager og støtter sårbare og udsatte mennesker til deres aftaler i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Opgaven varetages af frivillige sundhedsfaglige studerende, også kaldet brobyggere. Se mere her: Om Social Sundhed - Social sundhed

Lyt til podcasts

InfoTilPårørende

Til dig, som er pårørende

Er du pårørende, nabo eller har du en bekendt, som du tror kan have glæde af tilbuddet om en forlænget konsultation hos egen læge? Så kan du hjælpe.

Målgruppe: Den forlængede konsultation er til patienter med svær psykisk sygdom, dvs. psykotiske sygdomme, skizofreni, bipolær lidelse (tidligere maniodepressiv lidelse) og svær personlighedsforstyrrelse.

Formål: Den forlængede konsultation kan skabe en relation mellem patient og læge (klinik), og give patienten mulighed for at fortælle om symptomer, som måske kan være tegn på alvorlig sygdom. Men i det hele taget mulighed for at snakke om det generelle helbred på et tidspunkt, hvor patienter har lyst til og mulighed for dette.

Indhold: Tilbuddet består af en planlagt forlænget konsultation med mulighed for at opspore eventuelle uopdagede fysiske sygdomme og lade patienten få mulighed for at drøfte sit generelle helbred med den praktiserende læge.

Hvis du selv tænker, du kan have gavn af tilbuddet, kan du kontakte dit lægehus/din praktiserende læge, eller måske få en til at hjælpe dig med at gøre det.

Sådan hjælper du: Kender du en, der måske vil have gavn af tilbuddet?

 

  1. Snak med vedkommende og spørg, om tilbuddet lyder interessant.

  2. Aftal om der er behov for hjælp til at kontakte lægehus/læge.

  3. Kontakt lægehuset/lægen og bed om at bestille tid til en forlænget konsultation.

InfoTilAnsatte

Til dig, som er ansat i psykiatri eller kommune

Hvis du er ansat i kommune eller sygehuspsykiatri kan du overveje, om tilbuddet vil være relevant for nogle af dine borgere/patienter. Og vurdere om der er behov for hjælp til kontakt til lægehus/læge.

Målgruppe: Den forlængede konsultation er til patienter med svær psykisk sygdom, dvs. psykotiske sygdomme, skizofreni, bipolær lidelse (tidligere maniodepressiv lidelse) og svær personlighedsforstyrrelse.

Formål: Målet med den forlængede konsultation er at skabe en relation mellem patient og læge (klinik), og at patienten får mulighed for at fortælle lægen om symptomer, som måske kan være tegn på alvorlig sygdom. Men i det hele taget mulighed for at snakke om det generelle helbred på et tidspunkt, hvor patienter har lyst til og mulighed for dette.

Indhold: Tilbuddet består af en planlagt forlænget konsultation med mulighed for at opspore eventuelle uopdagede fysiske sygdomme og lade patienten få mulighed for at drøfte sit generelle helbred med den praktiserende læge.

Sådan hjælper du: Kender du borgere/patient, der måske vil have gavn af tilbuddet?

 

  1. Snak med vedkommende og spørg, om tilbuddet lyder interessant.

  2. Aftal om der er behov for hjælp til at kontakte lægehus/læge.

  3. Kontakt lægehuset/lægen og bed om at bestille tid til en forlænget konsultation.

Dette initiativ skal bidrage til at implementere OK22-ydelsen 2150, også kendt som ”Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk lidelse” gennem mobilisering af viden fra forskningsprojektet SOFIA, som ligger til grund for overenskomstydelsen.

 

Baggrunden er, at patienter med alvorlige psykiske lidelser i gennemsnit lever væsentligt kortere end den øvrige befolkning, og at deres livskvalitet er markant nedsat.

 

En lille del af løsningen på dette komplekse problem kan være den fokuserede somatiske undersøgelse, hvor lægen har bedre tid til at møde, undersøge og ikke mindst skabe en relation til patienten. Det viser forskning fra SOFIA-studiet.

 

VID bidrager gennem fire indsatser:

 

  1. VID hjælper med at udbrede viden fra SOFIA-studiet til klinikere og fagpolitikere gennem podcasts, kronikker, skræddersyede vidensværktøjer, som f.eks. ovenstående guide til at komme godt i gang med ydelse 2150, og anden formidling i både fag- og omnibusmedier.

  2. VID faciliterer planlægning af en konference gennem workshop, drejebog, kontakt til journalister og anden praktisk assistance: Forskning fra SOFIA-studiet indeholder en lang række indsigter, som kan være nyttige for en bred kreds af aktører og beslutningstagere omkring almen praksis.

  3. VID identificerer eksisterende kursustilbud til almen praksis, hvor det kan være relevant at inkludere ny viden fra SOFIA-studiet og undersøger muligheden for at implementere denne viden i kurserne.

  4. VID sætter fokus på de tekniske barrierer, som SOFIA-forskningen viser gør det vanskeligt for almen praksis at finde de patientmålgruppen, så relevante aktører som PLO og leverandører af journalsystemer kan hjælpe med at løse problemet på det rette niveau.

bottom of page