top of page

Deltag i aktuelle almenmedicinske forskningsprojekter

Er du praktiserende læge, og ønsker du at bidrage til forskning i almen praksis? Herunder er en oversigt over aktuelle forskningsprojekter, som du kan deltage i.

Filtrér på region:

Filtrér på emne:

Brug af medicin og livskvalitet blandt ældre

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Der honoreres med starthonorar (2.000 kr.) samt pr. afsluttet patient (1.000 kr.). Desuden et undervisningshonorar på 1.000 kr.

Frist for tilmelding

31. december 2024

Hvordan skaber vi bedre samarbejde omkring børn i mistrivsel mellem almen praksis og kommune?

Geografi

Praksis i Vesthimmerlands Kommune og Esbjerg Kommune kan deltage.

Honorar

Der ydes kompensation for tidsforbruget, anslået til ca. 1 time.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Mine Symptomer

Geografi

Praksis fra Region Nordjylland kan deltage. Projektet forventes at blive udbredt til Region Midtjylland og Syddanmark i løbet af 2024 og derefter til de øvrige regioner.

Honorar

Honorering er 1.000 kr. til hver læge, der deltager i klinikmodulet i dagtid, og 1.000 kr. til hver læge, der deltager i forskningsprojektet.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Rationel reduktion af ældres medicin med fokus på lægemidler mod overaktiv blære

Geografi

Praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Honorar

Der ydes et basis honorar på 1200,00 kr. og med 3 kontakter á 10 min. pr. patient efter gældende takst (156,39 kr). Dvs. en betaling på 469,17 kr. per patient, der inkluderes.

Frist for tilmelding

1. juni 2024

CARE Trial - Better care for Shoulder Pain across sectors

Geografi

Praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Honorar

Der ydes kompensation for tidsforbrug.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Håndtering af børn med mavesmerter i almen praksis

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Der honoreres efter fast takst, svarende til ca. 880 kr. i timen.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Nordjysk Praksisnetværk

Geografi

Praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Honorar

Opstartshonorar på 5000,- og ellers kompensation for tidsforbrug.

Frist for tilmelding

1. januar 2030

Tidlig diagnostik af tilbagefald af kræft: Opsporing i almen praksis

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Deltagelse i studiet honoreres med kr. 146.37 kr. pr. udfyldt spørgeskema.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Den optimale behandlingsvarighed med penicillin til voksne diagnosticeret med pneumoni i almen praksis

Geografi

Praksis i Jylland kan deltage.

Honorar

Man kompenseres økonomisk. Ekstraarbejdet ifm. rekruttering af forsøgsdeltagere kompenseres økonomisk med det gældende dataindsamlingshonorar fra Multipraksis Udvalget (MPU) sv.t. 40 minutters arbejde (cirka 600 kr. – uden for loftet)

Frist for tilmelding

1. december 2024

Kan systematisk behovsvurdering bruges til at styrke den palliative indsats i primærsektoren?

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Almen praksis honoreres med 1.500 kr. pr. patient.

Frist for tilmelding

1. oktober 2024

Patienters perspektiver på hverdagen med smerter, behandling med opioider og udtrapning af opioidbehandling

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage

Honorar

Praktiserende læger vil modtage et honorar på 439,11 kr. (eksklusiv moms) pr. deltagende patient (svarende til tre moduler af hver 10 min varighed, jævnfør overenskomst om Almen Praksis, 1. april
2023).

Frist for tilmelding

1. december 2024

Videokonsultation i almen praksis

Geografi

Praksis i Region Hovedstaden og Region Midtjylland kan deltage.

Honorar

Der honoreres med 1000 kr. pr. person som deltager i 1 times interview og besvarer spørgsmål under observationerne.

Frist for tilmelding

1. juli 2024

Initiativet Deltag i forskning skal gøre det let og praktisk for klinikken at tilmelde sig, deltage i og bidrage til almenmedicinsk forskning.

 

Initiativet samler derfor åbne almenmedicinske forskningprojekter ét lettilgængeligt sted (nemlig her på siden) og gør det tydeligt, hvordan man som praksis kan tilmelde sig forskellige forskningsprojekter, hvordan man konkret kan bidrage, og hvad forventningerne er til samarbejdet set fra forskernes side.

Idéen med initiativet er, at hjemmesiden her kan fungere som et digitalt værktøj, som kan medvirke til at skabe grobund for en kultur i det almenmedicinske miljø, hvor samarbejdet mellem forskning og praksis bliver endnu tættere til gavn for patienterne.

Samarbejdspartnere: DSAM, KAP-H, Forskningsenhederne for Almen Praksis i landets fem regioner.

Kontaktperson: Sune Holm Pedersen, VID, shp@vidap.dk

bottom of page