top of page
FrontPic5.png
< Back

Mine Symptomer

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Nordjylland

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Pt. er projektet kun i Region Nordjylland, men det forventes at blive udbredt til hele landet.

Hvordan honoreres deltagelsen?

Honorering er 1.000 kr. til hver læge, der deltager i klinikmodulet i dagtid, og 1.000 kr. til hver læge, der deltager i forskningsprojektet.

Tilmeldingsfrist:

1. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

At undersøge effekten af et internetbaseret selvhjælpsprogram til patienter med længerevarende symptomer i almen praksis. Forventningen er, at programmet vil hjælpe patienten til en bedre symptomforståelse og give redskaber, som gør patienten i stand til bedre selv at kunne håndtere symptomerne.

Emneord:

Symptomer, eHealth

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Målgruppen er patienter med længerevarende eller funktionelle symptomer. Selvhjælpsprogrammet Mine Symptomer hjælper patienten til en bedre symptomforståelse og giver redskaber til selv at kunne håndtere symptomerne. Programmet forventes derved at forbedre patientens funktionsevne og livskvalitet.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Praksis kan tilbyde patienterne en behandling specifikt til længerevarende og funktionelle symptomer. Med selvhjælpsprogrammet flyttes behandlingstid fra konsultationen hjem til patienten.

Der er lavet et 60 min. klinikmodul, der introducerer til praksis’ brug af programmet og formidler viden om længerevarende symptomer. Klinikmodulet kan gennemføres i egen praksis eller kan udvides til undervisning i regi af DGE eller klyngearbejde.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

At informere patienter i målgruppen om projektet og ordinere programmet. Såfremt lægen vurderer det relevant, tilbydes patienten en opfølgning i praksis efter afslutning af programmet.

Forud for deltagelse i projektet skal læger og evt. personale i praksis gennemgå en kort introduktion til projektet og selvhjælpsprogrammet. I øjeblikket tilbydes en times klinikmodul eller undervisning i efteruddannelsesgrupper.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Tilmelding til projektet kan ske på mail til mine.symptomer.info@auh.rm.dk eller på tlf. 2147 6826. Aktuelt pågår projektet i Region Nordjylland.


Vi forventer at udbrede projektet til Region Midtjylland og Region Syddanmark i løbet af 2024 og derefter til de øvrige regioner.

Navn (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

Tlf. 21 47 68 26. Bag projektet står speciallæge i almen medicin, ph.d. Marianne Rosendal, cand.scient.san., ph.d. Mette T. Rask og professor, ledende psykolog Lisbeth Frostholm. Projektet udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, og Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page