top of page

Powerpoint

Ressourcer

Mentimeter-resultater

check in.png

Vidensmobilisering i din hverdag
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Hvor vigtigt synes du det er at udbrede din viden til det almenmedicinske miljø, spurgte vi deltagerne om. På en skala fra 0-100, lå det gennemsnitlige svar på 80 hvor 100 er det bedste.

Sammentidig angav deltagerne at de bruger 7% af deres arbejdsuge på udbredelse af deres forskningsviden i gennemsnit. 

Arketyper.png

Arketyper
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Alle deltagerne i workshoppen angav, at de arbejdede med vidensprodukter i deres projekter. En tredjedel arbejdede med organiseret netværk, implemente-ring og som ”advokat” i deres projekt.

Barrierer.png

Barrierer
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

De mest hyppige barrierer var tid og kompetencer, samt manglende indsigt i nødvendige processer for at få forskning ud og manglende kultur for vidensmobilisering på arbejdspladsen.

I opsamlingen drøftede vi, at personlighed også kan spille en rolle for, hvordan man har det med at stille sig frem. Herudover drøftede vi, at kontroversiel viden kan være mere barriererfyldt at mobilisere, end viden der ikke på samme måde er kontroversiel. 

Hvordan sikrer vi som forskningsmiljø impact af vores arbejde?
De gode bud fra workshoppens deltagere er sammensat nedenfor:

 • Få tilknyttet en klinisk medvejleder og på forskningsenhederne generelt

 • Vidensdeling til årsmøder og efteruddannelse

 • Honorering for populærvidenskabelig formidling.

 • Inddrage målgruppen fra starten af projektet

 • Afsætte ressourcer til vidensmobilisering i projekter

 • Mere brobygning i hovedeuddannelsen mellem forskning og klinik

 • Have vidensmobilisering som fast emne, når forskningsgrupperne mødes

 • Mere indvolvering i udvikling af kliniske retningslinjer

 • Vejledere kan spille en rolle ift. at studerende skriver artikler til videnskab.dk, Praticus, resume af artikler på SoMe

 • Organiseret hjælp til kommunikation af viden og resultater

 • En kommunikationsansvarlig i hver enhed, der kan støtte forskerene i mobilisering af deres viden

 • Øget fokus og ressourcer i enhederne

 • Mulighed for at afsætte mere tid til vidensmobilisering

Hvordan kan du bruge det almen medicinske miljø til vidensmobilisering?​
De gode bud fra workshoppens deltagere er sammensat nedenfor:

 • Holde oplæg i forskellige fora

 • Undervisning

 • Tænk følgende kanaler ind som mulighed: Store Praksisdag, DGE grupper, klyngemøder, SPEAM, Lægedage, temadage, DSAMs årsmøde, undervisning via PLO-e, nyhedsbreve

 • Mange forskellige baggrunde, stor berøringsflade, tværfaglighed

 • Netværk er vigtig

 • Skrive til almen praksis tidsskrifter, fx nævnes Pratikus, Månedsskriftet og Ugeskrift for Læger

 • Brug hovedeuddannelsen til at integrere viden

 • Bruge VID (fx til konferenceplanlægning med formidlingsfokus)

 • Sørge for at sparre i ens netværket omkring vidensmobilisering

Se desuden VIDs guide til det almen medicinske miljø her

Her kan du læse om

Reference

Link

Barriere
Kompetencer

AbiGhannam, N. and Dudo, A. (2022). Understanding high-achieving publicly engaged scientists' commitment to engage: push, pull, and drag forces JCOM 21(03), A05.

Vidensmobiliserings-teori
Arketyper

 

Organisatorisk støtte
Samskabelse

 

Vidensmobilisering
 

Arketyper
Barrierer
Kompetencer

 

Kompetencer
Barrierer

 

Kompetencer

 

Barrierer

 

Barrierer

 

Davies HTO, Powell AE, Nutley SM. Mobilising knowledge to improve UK health care: learning from other countries and other sectors – a multimethod mapping study. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2015 Jun. (Health Services and Delivery Research, No. 3.27.)

Holmes BJ, Best A, VDavues H, Hunter D, Kelly MP, Marchall M, Rycroft-Malone J, Mobilising knowledge in complex health systems: a call to action, Evidence & Policy, vol 13, no 3, 539–60

Gensby U, Limborg J, Dyrborg J, Bengtsen E, Malros P, Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø: Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis 2019, Roskilde Universitetsforlag

Lamont T, Making Research Matter -Steps to Impact for Health and Care Researchers, 2021, Policy Press

Li, Y., & Zhang, L. (2023). What keeps them involved? An exploratory study of scientists’ participation mechanisms in science communication in China. Cultures of Science, 6(4), 368-388. 

Mallidou, A.A., Atherton, P., Chan, L. et al. Core knowledge translation competencies: a scoping review. BMC Health Serv Res 18, 502 (2018).

Mitton C, Adair CE, McKenzie E, Patten SB, Waye Perry B. Knowledge transfer and exchange: review and synthesis of the literature. Milbank Q. 2007 Dec;85(4):729-68.

Oliver, K., Innvar, S., Lorenc, T. et al. A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. BMC Health Serv Res 14, 2 (2014).

Yeung, E., Scodras, S., Salbach, N.M. et al. Identifying competencies for integrated knowledge translation: a Delphi study. BMC Health Serv Res 21, 1181 (2021).

Kompetencer

 

bottom of page