top of page

Udbredelse af viden om senfølger efter kræft i almen praksis

Overblik over henvisningsmuligheder fra almen praksis for patienter med senfølger efter kræft samt oversigt over efteruddannelsestilbud, samt hvor praktiserende læger kan opsøge viden for at forbedre indsatsen for patienter med senfølger efter kræft. (find overblikket her)

En artikel vedrørende senfølger efter kræft er udgivet i Månedsskriftet for Almen Praksis i december 2023.

Der kommer fortsat flere patienter i almen praksis, som har eller har haft en kræftdiagnose, og almen praksis bliver i stigende grad mødt af patienter, som har eller er i risiko for at få senfølger efter kræft og kræftbehandling. 

Formålet med dette initiativ er at øge tilgængelig viden vedrørende senfølger efter kræft i almen praksis.  

 

Initiativet har fire fokusområder:

  1. Overblik over henvisningsmuligheder fra almen praksis for patienter med senfølger efter kræft samt oversigt over efteruddannelsestilbud og hvor praktiserende læger kan opsøge viden for at forbedre indsatsen for patienter med senfølger efter kræft.

  2. Udarbejdelse og implementering af forløbsbeskrivelser for senfølger: I Region Nordjylland er en forløbsbeskrivelse for senfølger undervejs, og VID vil bidrage til udbredelse af denne forløbsbeskrivelse samt opfordre øvrige regioner til at lave tilsvarende forløbsbeskrivelser gældende for deres region.  

  3. Lægehåndbogen tilføjer senfølger efter kræft til overskrifterne for de artikler, der handler om kræft. Dette bliver implementeret i artiklerne, når de løbende opdateres hen over de næste 3 år, startende 1. marts 2023.   

  4. En artikel vedrørende senfølger efter kræft er publiceret i Månedsskriftet for Almen Praksis. Læs mere her (kræver abonnement).

Samarbejdspartnere: Nord-KAP, Lægehåndbogen, Kræftens Bekæmpelse.

Kontaktperson i VID: Linda Aagaard Rasmussen, lar@vidap.dk  

bottom of page