top of page

Senfølger efter kræft i almen praksis

- baggrundsviden, efteruddannelse og henvisningsmuligheder

Søg på kræfttype:

Søg på region:

Søg på videnstype:

Søg på henvisningstype:

Senfølgeklinik, Sønderjylland

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Aabenraa

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Ikke oplyst og ingen link til hjemmeside

Senfølgeklinik, Vejle

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Vejle

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Senfølgerklinik på Vejle syghus

Kommunale tilbud Nordjylland

Geografi

Generelt

Honorar

Region Nordjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Kommunalt henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Nordjylland.

Bedre viden om senfølger

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Forening

Videnstype

Oversigt over henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Her kan du få overblik over nuværende senfølgeklinikker i Danmark. Du finder uddybende information i notatet nederst på "Læs mere"-siden.

Team for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne

Geografi

Kræft i bækkenorganerne

Honorar

Region Midtjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Afdelingen kan hjælpe patienter, som har fysiske senfølger efter afsluttet behandling af kræftsygdom i bækkenorganerne (tarm, urinveje og kønsorganer).

Kommunale tilbud i Region Sjælland

Geografi

Generelt

Honorar

Region Sjælland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Kommunalt henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Sjælland

Kommunale tilbud i Region Hovedstaden

Geografi

Generelt

Honorar

Region Hovedstaden

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Kommunalt henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Hovedstaden.

REHPA-forløb, unge

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnscenter

Videnstype

REHPA henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Et REHPA-forløb handler om rehabilitering i forbindelse med eller efter kræft. Sammen med andre unge (18-39) giver et REPHA forløb mulighed for større afklaring af ens situation gennem gruppebaserede og individuelle aktiviteter.

DSAM's vejledning for kræftopfølgning

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Anden viden

Videnstype

Geografi - detaljeret

Vejledningen "kræftopfølgning i almen praksis" er en klinisk vejledning udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin.

Senfølger efter cancer

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Lægehåndbogen, Anden viden

Videnstype

Geografi - detaljeret

Artikel i Lægehåndbogen.

Kræftpatienten - få overblik over symptomer, diagnostik og opfølgning

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Efteruddannelse

Videnstype

Geografi - detaljeret

PLO-E udbyder et kursus om almen praksis' rolle i kræftpatienternes forløb.

Klinik for Senfølger til kræft, Odense

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Odense

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Klinik for Senfølger arbejder med at udrede, afklare og behandle komplekse senfølger efter kræft eller kræftbehandling.

Klinik for Senfølger efter Kræft, klinik 3

Geografi

Brystkræft

Honorar

Region Hovedstaden

Frist for tilmelding

Herlev

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Patientgruppen er patienter, der har været i behandling for brystkræft,​ og som er sygdomsfri minimum 6 måneder efter endt behandling.

Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne

Geografi

Kræft i bækkenorganerne

Honorar

Region Nordjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Specialistbehandling af senfølger efter mave-/tarmkræft

Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Rådgivning

Videnstype

Geografi - detaljeret

Rundt om i hele landet har vi kræftrådgivninger. Det er forskelligt, hvad der tilbydes, men alle steder kan man få en samtale med en rådgiver. Vi tilbyder forskellige arrangementer, kurser samt fysiske og kreative aktiviteter, og du kan møde andre patienter eller pårørende ved at være med i en gruppe.

Kommunale tilbud i Syddanmark

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Kommunalt henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Syddanmark.

Klinik for Senfølger efter Kræft

Geografi

Generelt

Honorar

Region Sjælland

Frist for tilmelding

Roskilde

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Klinik for Senfølger efter Kræft vurderer og behandler borgere med senfølger efter overset kræft og kræftbehandling.

Henvisning til udredning og behandling af senfølger efter tarmkræft

Geografi

Tarmkræft

Honorar

Region Hovedstaden

Frist for tilmelding

Herlev

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

I Mave-, Tarm-, og Leversygdomme, klinik 2 modtages patienter henvist til udredning og behandling af senfølger efter kræftkirurgi.

REHPA forløb, Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv, Nyborg

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Nyborg

Geografi - detaljeret

Videnscenter

Videnstype

REHPA henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg for borgere, der lever med kræftrelaterede smerter og har behov for viden om og vejledning i håndtering af livet og dagligdagen med smerterne.

Dialogmøde om kræftpatienterne i din praksis

Geografi

Generelt

Honorar

Region Nordjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Efteruddannelse

Videnstype

Geografi - detaljeret

Nord-KAP tilbyder 12-mandsforeninger/DGE-grupper et besøg, hvor vi drøfter de forskellige problematikker, der kan være omkring håndteringen af de kræftpatienter, du har i din praksis.

National Rådgivningsenhed for Brystkræftsenfølger

Geografi

Brystkræft

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Rådgivning

Videnstype

Geografi - detaljeret

Det Nationale Rådgivningsenhed for Brystkræftsenfølger opsamler viden om behandling af senfølger efter brystkræft, vejleder om behandling og foreslår henvisning af patienter med specifikke senfølger.

Klyngepakke: Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Geografi

Generelt

Honorar

Region Midtjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Efteruddannelse

Videnstype

Geografi - detaljeret

Denne klyngepakke tager udgangspunkt i at få overblik over antallet af kræftpatienter i praksis.

Klinik for senfølger efter kræft, Sydvestjysk Sygehus

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Esbjerg

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Sydvestjysk Sygehus ønsker med senfølgeklinikken at styrke indsatsen til patienter med senfølger efter kræft ved at organisere et tværfagligt og målrettet tilbud til patientgruppen.

​Senfølgeklinik for immunterapi - klinik 5

Geografi

Modermærkekræft

Honorar

Region Hovedstaden

Frist for tilmelding

Herlev

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Patientgruppen er patienter, der afsluttet behandling for modermærkekræft med immunterapi - og som ikke har aktiv kræftsygdom (optageområde Region Hovedstaden og Region Sjælland).​

Senfølger efter kræft, forløbsbeskrivelse

Geografi

Generelt

Honorar

Region Nordjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Forløbsbeskrivelse

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Region Nordjyllands forløbsbeskrivelse for senfølger efter kræft

Kommunale tilbud i Midtjylland

Geografi

Generelt

Honorar

Region Midtjylland

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Videnstype

Kommunalt henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Her finder du kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud i Region Midtjylland.

Senfølger efter kræft og kræftbehandling, forløbsbeskrivelse

Geografi

Generelt

Honorar

Region Syddanmark

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Forløbsbeskrivelse

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Region Syddanmarks forløbsbeskrivelse for senfølger efter kræft og kræftbehandling

Anal Inkontinens og Senfølge Ambulatorium - Kirurgisk Ambulatorium 1

Geografi

Tarmkræft

Honorar

Region Sjælland

Frist for tilmelding

Køge

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Behandling af afføringsinkontinens

Senfølgeklinik for patienter med hovedhalskræft - klinik 1

Geografi

Hovedhalskræft

Honorar

Region Hovedstaden

Frist for tilmelding

Herlev

Geografi - detaljeret

Videnstype

Henvisningstilbud hospital

Geografi - detaljeret

Patienter med behov for rehabilitering, der er opstået på grund af senfølger efter strålebehandlingen, bliver set af en læge, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og/eller logopæd med henblik på at afklare og afhjælpe senfølger.

Senfølgerforeningen

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Forening, Rådgivning

Videnstype

Oversigt over henvisningstilbud

Geografi - detaljeret

Senfølgerforeningen er en interesseorganisation, som varetager senfølgeramtes interesser.

Kræftopfølgning i almen praksis

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Efteruddannelse

Videnstype

Geografi - detaljeret

Her finder du nationalt tilgængelig materiale til MidtKrafts efteruddannelsespakke om opfølgning efter kræft i almen praksis. Kursuspakken er tiltænkt grupper af praktiserende læger som efteruddannelse i en DGE-gruppe, et kommunalt lægelaug, 12-mandsforening eller andet.

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Geografi

Generelt

Honorar

Nationalt

Frist for tilmelding

Geografi - detaljeret

Anden viden

Videnstype

Geografi - detaljeret

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om vidensopsamling om senfølger efter kræft.

bottom of page