top of page

Styrket almen praksis i belastede områder – et samarbejde med Deep End Danmark

Øget lighed i sundhed for borgere og bedre trivsel blandt praktiserende læger kommer i fokus i Deep End projektet, som opstarter i efteråret 2023 med netværksmøder blandt praktiserende læger, der har praksis i belastede områder.

  

Via en normativ procesevaluering skal VID understøtte, at møderne bliver udbytterige for deltagerne både ved at skabe et trygt læringsrum, samt ved at fremme at netværket understøtter forandring i egen praksis.

 

VID vil deltage på udvalgte møder som observatører, udvikle materiale som drejebøger, normativt evalueringsmateriale og brugen af det samt vejledning til brugen af virkemidler, der understøtter den praktiske anvendelse af nye indsigter fra netværksmøderne i klinikken og følge op på udbyttet af møderne.  

 

Kontaktperson: Line Flytkjær Virgilsen, lfv@vidap.dk 

bottom of page