top of page

Nyheder

 • Nyhedsbreve

 • Meddelelser

Praksiskonsulentordningen

 • Rapport

 • Idékatalog

 • Og meget mere

Lægemiddelteamet

 • Basislisten

 • Praksisbesøg (fx inhalationsmedicin og

 • ordiprax+)

 • Lægemiddelkomité

 • Og meget mere

Tidlig opsporing af kræft i almen praksis

 • Kurser for hele praksis

 • Udviklingspulje

 • Forskningspulje

 • Og meget mere

Datakonsulenter

 • Livline og vejleder, når praksis har udfordringer med IT og data

 • Yder også fjernstyringssupport og praksisbesøg

 • Udbreder digitale løsninger (bl.a. Forløbsplaner, Teledermatologi, FMK)

Syd-POL

 • Trivlselsforløb

 • Intern kommunikation

 • Konflikthåndtering

 • Og meget mere

SydKIP arbejder med kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Syddanmark.

Patientsikkerhed

 • Læring

 • Rapportering af utilsigtede hændelser

 • Pilotprojekt

 • Og meget mere

Efteruddannelse

 • E-læring

 • Efteruddannelsesvejledere

 • Kurser og tilbud

 • Og meget mere

Tilbud til klynger

 • Støtte til klynger

 • Tilbud og hjælpematerialer

 • Data til klynger

 • Kvalitet fra klynge til klinik

 • Og meget mere

Patientforløb

 • Specialistrådgivning​

 • Forløbsbeskrivelser

 • Pakkeforløb

 • Og meget mere

bottom of page