top of page

Nyheder

 • Regionen generelt

 • Kalender

 • Og meget mere

Patientforløb

 • Henvisningsvejledninger

 • Forløbsbeskrivelser

 • Kræftpakker

 • Og meget mere

Medicinfunktion

 • Afhængighedsskabende lægemidler

 • Basislisten

 • Lægemiddelkomité

 • Og meget mere

Lægemiddelenheden

 • Tilbud til klynger

 • Tilbud til individuelle

 • Undervisning

Patientsikkerhed

 • Rapportering

 • Værktøjskasse

 • Informationsmateriale

 • Og meget mere

Datakonsulenter

 • Vejledning i brug af ICPC

 • Vejledning til opstart og brug af datafangst

 • Hjælp til brug af FMK

 • Og meget mere

Tilbud til klynger

 • Klyngepakker

 • Klyngedata - dataudtræk

 • Klyngekoordinator

 • Virtuelle møderum til klyngerne

Efteruddannelse

 • Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget

 • Den lægelige videreuddannelse

 • Praksis Plus

 • DGE og efteruddannelse

bottom of page