top of page

Nyheder

 • Nyheder og nyhedsmails fra Nord-KAP

 • Aktivitetskalender

Patientforløb

 • Forløbsbeskrivelser

 • Visitationsmeddelelser

 • Pakkeforløb

 • Og meget mere

Lægemiddelenheden

 • Praksisbesøg

 • Basislisten

 • Kliniske budskaber

 • Og meget mere

Praksiskonsulentordningen

 • Vejledning

 • Udarbejdelser af forløbsbeskrivelser

 • Og meget mere

Patientsikkerhed

 • Rapporter - UTH'er

 • Patientsikkerhedsrapporter

 • Pjecer, hæfter m.v.

Datakonsulenter

 • Forløbsplaner

 • Videokonsultation og videotolkning

 • IT- og datasikkerhed

 • Og meget mere

Tilbud til klynger

 • Klynger

 • Klyngepakker

 • Data til klynger

 • Aktuelt

Uddannelsesenheden

 • DGE

 • Ledelsesforløb

 • Uddannelses- og tutorlæge

 • Og meget mere

Nord-KAP arbejder med kvalitetsudvikling i almen praksis i Region Nordjylland 

bottom of page