top of page

Mødet med patienten

Formålet initiativet er at styrke mødet mellem almen praksis og den sårbare patient.

Initiativet fokuserer på tre temaer:

  • Hvordan tager du kontakt til patienten?  

  • Mødet med patienten i konsultationen?  

  • Hvordan adresserer du sårbarhed sammen med patienten?  

 

Der udvikles et materiale, som kan benyttes af konsulenter og undervisere i forbindelse med kvalitetssikring og efteruddannelse i almen praksis indenfor temaer, der ofte relaterer sig til sårbarhed både knyttet til patienten og til patientens omstændigheder.

Initiativet forventer at have materiale klar til pilottest i løbet af sommeren 2023, hvorefter det pilottestes og evalueres i løbet af efteråret 2023.

 

En tværgående sårbarhedsgruppe på tværs af de fire forskningsenheder for almen praksis kvalificerer indhold og materiale i løbet af processen.

Samarbejdspartnere: en tværgående sårbarhedsgruppe på tværs af de fire forskningsenheder for almen praksis i Aarhus, Odense, København og Aalborg.

 

Kontaktperson: Helle Gregersen, hgr@vidap.dk

bottom of page