top of page
< Back

Planlæg vidensformidling

Vidensformidling kan være udfordrende og kræve tålmodighed og tid – tid som forskere ofte ikke har, medmindre de planlægger efter det.

Med dette værktøj kan du arbejde konkret med projektstyring og planlægning af vidensformidling af dit eget projekt med udgangspunkt i det almenmedicinske miljø. Værktøjet fører dig igennem en række relevante emner, som du kan overveje, hvis du vil arbejde med at udbrede viden fra din forskning.

Nederst på siden finder du links til andre værktøjer til planlægning af vidensformidling, samt en referenceliste.

 

Impact


Indledningsvist skal projektets impact være tydeligt. Impact relaterer sig her til projektets tilsigtede betydning eller hvilken forandring projektet kan medføre.


Det kan du blive skarp på ved at arbejde med følgende spørgsmål:


 • Hvilket vidensbehov ønsker du at afdække?


 • Hvorfor er det vigtigt?

 • Hvad skal forskningsspørgsmålet være, for at det er meningsfuldt for modtageren?

 • Hvad kan din modtager få ud af resultaterne fra projektet?

 • Hvad er dit hovedbudskab?


Læs mere

 

Målgruppe


Målgruppen kan have stor betydning for, hvordan du griber vidensformiding an. Har du overvejet?


 • Hvem er målgruppen for din forskning?

 • Har du flere målgrupper?

 • Hvem er din forskning relevant for? hvorfor og i hvilke situationer?


Læs mere

 

Metoder til udbredelse af viden


Du kan benytte dig af forskellige metoder til udbredelse af forskningsviden, og i det almenmedicinske miljø har du mange muligheder.


Overvej derfor:


 • Hvilke aktiviteter kan du benytte dig af, for at få din viden formidlet?

 • Hvilken kanaler i det almenmedicinske miljø, kan du benytte dig af?'

 • Hvilken kanaler og aktiviteter passer bedst til din målgruppe?


Læs mere

 

Ressourcer i det almenmedicinske miljø


Samarbejde og støtte fra forskellige aktører kan være afgørende i din vidensformiding.


Har du overvejet:


 • Hvem kan du med fordel samarbejde med at få din viden formidlet?

  • Både indenfor og udenfor det almenmedicinske miljø

  • Hvem kunne også have interesse i at udbrede viden fra dit projekt?

 • Hvem har du brug for særlig opbakning fra:

  • Din leder?

  • Bestemte aktører i det almenmedicinske miljø?

  • Praktiserende læger?

  • Andre?

 • Hvad har du brug for fra dine samarbejdspartnere?

  • Har I lavet en forventningsafstemning på forhånd?


Læs mere

 

Kompetencer


Vidensformidling kan kræve andre kompetencer end dem du bruger til at gennemføre et forskningsprojekt.

Er du skarp på disse spørgsmål i forhold nødvendige komptencer?


 • Hvilke kompetencer har du brug for?

 • Og findes kompetencerne i din projektgruppe?

 • Eller skal de hentes ind/købes udefra?Læs mere


 

Økonomi


Der kan være udgifter forbundet med vidensformidling Har du overvejet:


 • Hvad koster de aktiviteter du planlægger?

 • Har du eksempelvis udgifter til:

  • Møder

  • Honorar til samarbejdspartnere eller frontpersoner

  • Materialer

  • Rejseudgifter

  • Andet

 • Kan du søge om midler til dette i dine indledende fondsansøgninger? 

Tidsplan


Tid kan være en drillepind. Har du lagt en plan for:


 • Hvor lang tid dine planlagte aktiviteter tager?

 • Er du gået igang i god tid med at planlægge?

 • Har du nogen at sparre med omkring tidsplanen?

 • Kan dine samarbejdspartnere imødekomme din tidsplan?

 • Kan du sætte tid af løbende til formiding af resulater undervejs i projektet?

 • Er det nødvendigt at lægge en tids-buffer ind?


Læs mere


 

bottom of page