top of page

Deltag i almenmedicinske forskningsprojekter

Her er en oversigt over aktuelle forskningsprojekter, som du kan deltage i.

Søg på region:

Søg på emne:

Brug af medicin og livskvalitet blandt ældre

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Der honoreres med starthonorar (2.000 kr.) samt pr. afsluttet patient (1.000 kr.). Desuden et undervisningshonorar på 1.000 kr.

Frist for tilmelding

31. december 2024

Hvordan skaber vi bedre samarbejde omkring børn i mistrivsel mellem almen praksis og kommune?

Geografi

Praksis i Vesthimmerlands Kommune og Esbjerg Kommune kan deltage.

Honorar

Der ydes kompensation for tidsforbruget, anslået til ca. 1 time.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Håndtering af kræftrisiko hos patienter med uspecifikke symptomer

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Interview honoreres efter standardtakst per modul. Kontakt den projektansvarlige for yderligere info.

Frist for tilmelding

1. april 2024

Nordjysk Praksisnetværk

Geografi

Praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Honorar

Opstartshonorar på 5000,- og ellers kompensation for tidsforbrug.

Frist for tilmelding

1. januar 2030

Videokonsultation i almen praksis

Geografi

Praksis i Region Hovedstaden og Region Midtjylland kan deltage.

Honorar

Der honoreres med 1000 kr. pr. person som deltager i 1 times interview og besvarer spørgsmål under observationerne.

Frist for tilmelding

1. juli 2024

CARE Trial - Better care for Shoulder Pain across sectors

Geografi

Praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Honorar

Der ydes kompensation for tidsforbrug.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Håndtering af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis støttet af hjælpeværktøj til patientinddragelse

Geografi

Praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Honorar

Praksis honoreres efter Multipraksisudvalgets honorartakst, i alt 3.243,90 kr. pr. deltagende praksis. Kun praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Frist for tilmelding

20. december 2023

Kan systematisk behovsvurdering bruges til at styrke den palliative indsats i primærsektoren?

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Almen praksis honoreres med 1.500 kr. pr. patient.

Frist for tilmelding

1. oktober 2024

Patienters perspektiver på hverdagen med smerter, behandling med opioider og udtrapning af opioidbehandling

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage

Honorar

Praktiserende læger vil modtage et honorar på 439,11 kr. (eksklusiv moms) pr. deltagende patient (svarende til tre moduler af hver 10 min varighed, jævnfør overenskomst om Almen Praksis, 1. april
2023).

Frist for tilmelding

1. december 2024

Den optimale behandlingsvarighed med penicillin til voksne diagnosticeret med pneumoni i almen praksis

Geografi

Praksis i Jylland kan deltage.

Honorar

Man kompenseres økonomisk. Ekstraarbejdet ifm. rekruttering af forsøgsdeltagere kompenseres økonomisk med det gældende dataindsamlingshonorar fra Multipraksis Udvalget (MPU) sv.t. 40 minutters arbejde (cirka 600 kr. – uden for loftet)

Frist for tilmelding

1. december 2024

Håndtering af børn med mavesmerter i almen praksis

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Der honoreres efter fast takst, svarende til ca. 880 kr. i timen.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Mine Symptomer

Geografi

Praksis fra Region Nordjylland kan deltage. Projektet forventes at blive udbredt til Region Midtjylland og Syddanmark i løbet af 2024 og derefter til de øvrige regioner.

Honorar

Honorering er 1.000 kr. til hver læge, der deltager i klinikmodulet i dagtid, og 1.000 kr. til hver læge, der deltager i forskningsprojektet.

Frist for tilmelding

1. december 2024

Tidlig diagnostik af tilbagefald af kræft: Opsporing i almen praksis

Geografi

Praksis fra hele Danmark kan deltage.

Honorar

Deltagelse i studiet honoreres med kr. 146.37 kr. pr. udfyldt spørgeskema.

Frist for tilmelding

1. december 2024

bottom of page