top of page
FrontPic5.png
< Back

Hvordan skaber vi bedre samarbejde omkring børn i mistrivsel mellem almen praksis og kommune?

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Praksis i Vesthimmerlands Kommune og Esbjerg Kommune kan deltage.

Hvordan honoreres deltagelsen?

Der ydes kompensation for tidsforbruget, anslået til ca. 1 time.

Tilmeldingsfrist:

1. december 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Formålet med projektet er at forbedre samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne, når der laves underretninger om børn.

Emneord:

Børn, Mistrivsel, Familie

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

-

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Ved at deltage kan klinikken og lægerne bidrage til udviklingen af konkrete forslag til at forbedre samarbejdet mellem almen praksis og kommune omkring udsatte og sårbare børn og familier.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

Vi søger praktiserende læger der har lyst til at deltage i interviews (1 time) i hhv. Vesthimmerlands kommune og Esbjerg kommune.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

For nærmere information send e-mail til læge Sarah Kornum Melgaard, mail; sarahkm@dcm.aau.dk

Navn (kontaktperson 1):

Sarah Kornum Melgaard

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page