top of page
FrontPic5.png
< Back

Håndtering af kræftrisiko hos patienter med uspecifikke symptomer

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Interview honoreres efter standardtakst per modul. Kontakt den projektansvarlige for yderligere info.

Tilmeldingsfrist:

1. april 2024

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

Ny indsigt i de udfordringer, som den enkelte læge oplever i forbindelse med tidlig opsporing og diagnosticering af kræft på baggrund af vage og uspecifikke symptomer på kræft.

Emneord:

Kræft, Symptomer

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Projektet vil bidrage til større viden i forhold til tidlig opsporing af kræft i almen praksis. Dette kan bidrage til, at patienter hurtigere får rette behandling og at unødig utryghed for ikke-kræftsyge patienter mindskes.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Projektet vil give ny indsigt i de udfordringer, som den enkelte læge oplever i forbindelse med tidlig opsporing og diagnosticering af kræft på baggrund af vage og uspecifikke symptomer på kræft. Det vil desuden give indsigt i hvordan disse udfordringer (bedst) håndteres i en travl hverdag. Disse temaer belyses gennem etnografisk feltarbejde (observationer og kvalitative interviews).

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

-

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Vi søger deltagere i februar og marts 2024. For deltagelse i projektet kontaktes Anne Sophie direkte på mail (as.grauslund@ph.au.dk). Spørgsmål vedrørende projektet er også meget velkomne.

Navn (kontaktperson 1):

Anne Sophie Grauslund

E-mail (kontaktperson 1):

Håndtering af kræftrisiko hos patienter med uspecifikke symptomer

Telefon (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page