top of page
FrontPic5.png
< Back

Håndtering af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis støttet af hjælpeværktøj til patientinddragelse

Krav for at kunne deltage + honorar

Praksis fra følgende regioner kan deltage:

Region Nordjylland

Øvrige geografiske betingelser for deltagelse:

Hvordan honoreres deltagelsen?

Praksis honoreres efter Multipraksisudvalgets honorartakst, i alt 3.243,90 kr. pr. deltagende praksis. Kun praksis i Region Nordjylland kan deltage.

Tilmeldingsfrist:

20. december 2023

Kort om forskningsprojektet

Projektets formål:

At belyse facilitatorer og barrierer for et hjælpeværktøj til patientinddragelse vedr. akutte luftvejsinfektioner.

Emneord:

Luftvejsinfektioner

Hvad er fordelene ved projektet for patienten?

Patienterne får indsigt i viden om fordele og ulemper ved antibiotikabehandling af akutte luftvejsinfektioner.

Hvad er fordelene ved projektet for klinikken?

Adgang til hjælpeværktøj til støtte til dialog mellem læge/praksispersonale og patienten i konsultationer omhandlende enten akut otitis media, akut rhinosinuit, akut bronkitis – eller ondt i halsen.

Hvad er klinikkens opgaver i projektet helt konkret?

At afprøve værktøjet og svare på interviewspørgsmål vedr. værktøjet.

Kontakt og det praktiske

Projektets hjemmeside:

Hvordan skal klinikken tilmelde sig projektet?

Ønsker I at deltage i dette spændende projekt, bedes I sende en mail til projektleder Lotti Eggers-Kaas snarest muligt – og senest den 20. december 2023. E-mail: lottiek@dcm.aau.dk

Navn (kontaktperson 1):

Lotti Eggers-Kaas

E-mail (kontaktperson 1):

Telefon (kontaktperson 1):

Ikke oplyst

Navn (kontaktperson 2):

E-mail (kontaktperson 2):

Telefon (kontaktperson 2):

bottom of page