top of page

Følg op på dine sårbare kræftpatienter

Det kan være svært for almen praksis at få overblik over og følge op på sårbare patienter, som er blevet diagnosticeret med kræft eller andre alvorlige sygdomme.

 

Initiativet "Følg op på dine sårbare kræftpatienter” skal derfor understøtte, at almen praksis har muligheden for at følge op, når enten almen praksis eller hospitalet vurderer, at en kræftpatient får behov for en særlig indsats i form af klinikkens støtte og vejledning, fordi patienten befinder sig i en sårbar situation. Det kan være, når behandlingen skifter fra at være kurativ til at være palliativ, eller når patienter ikke selv formår at tage initiativ til at kontakte almen praksis - eventuelt på grund af sociale, ressourcemæssige eller andre omstændigheder. 

Initiativet fokuserer på to indsatser:  

 

  • Initiativet udvikler let anvendelige værktøjer, som kan hjælpe klinikken med at fastholde kontakten til sårbare patienter. 

  • Initiativet udvikler og tester en model, som sikrer den tværsektorielle kommunikation om patienter med kræft.

 

Det kan være væsentligt at styrke den tværsektorielle kommunikation på tre tidspunkter i et kræftforløb. Disse tre tidspunkter er: 

  • Når diagnosen stilles 

  • Ved skift i behandlingssigte fx fra kurativ til palliativ behandling 

  • Ved afslutning af behandling. 

Modellen inkluderer brugen af korrespondancemeddelelser under et behandlingsforløb og brugen af initiale behandlingsplaner. 

Samarbejdspartnere: Allerødlægen, Lægecenter Korsør, Nord-KAP, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

 

Kontaktperson: Anne Sofie Mørk Puggaard, amp@vidap.dk

bottom of page