top of page

Efteruddannelse i almen praksis

Kursister

 

En flyer med gode råd, som skal få kursisterne til at tænke sig om og tænde for læringslampen allerede, når de vælger kursus.


Send flyeren ud allerede med kursuskataloget, eller når kursisten skal vælge kursus.

Undervisere

 

En folder med tips og tricks til undervisere om virkemidler, der understøtter transfer både før, under og efter et kursus.

Send folderen til underviserne på kurserne, når de skal planlægge og tilrettelægge deres undervisning, så de kan tænke virkemidler til transfer ind i deres kursusforløb.

Klinikker

 

En folder med tips og tricks til at skabe rutiner i klinikken før og efter, at en læge eller praksispersonale deltager i efteruddannelse. Rutinerne skal styrke et stærkt miljø for kompetenceudvikling, videndeling og anvendelse af ny viden i klinikken.

Send flyeren til klinikker i almen praksis og hav den med i relevante fora.

 

Kursusadministratorer

 

En drejebog, mailskabeloner og en skabelon til en kursusbeskrivelse, der sætter arbejdsgange og virkemidler for transfer omkring et kursus i system.

 

Brug drejebogen til at sætte rammerne for jeres kurser i system på en måde, så I understøtter transfer af viden til praktisk anvendelse. Tag udgangspunkt i mailskabeloner og kursusbeskrivelse for at støtte underviseren i at bruge virkemidler for transfer.

bottom of page