Initiativer

Model for udvælgelse af VID–initiativer

I det konkrete arbejde tager VID afsæt i problemstillingen, at viden ofte ikke når ud til almen praksis, og at omsætning af viden til daglig praksis ofte er udfordret, bl.a. pga. tidspres og manglende strukturer. VID vil arbejde med gensidig vidensdeling til og fra almen praksis igennem udvalgte initiativer. Viden anses bredt og dækker således bl.a. viden, som udspringer af forskningsprojekter, kliniske erfaringer, erfaringer fra netværk og kvalitetsenhederne. 

På denne baggrund er organiseringen af VID’s aktiviteter defineret i 3 spor: 1) vidensopsamling, 2) transfer og 3) netværk.

IkonFem.png

VIDEN

VID afdækker eksisterende viden om opsporing, opfølgning og ulighed i sundhed i almen praksis relevant for sektoren almen praksis kvalitetsenheder, efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder.

Ikon13.png

TRANSFER

VID faciliterer at relevante aktører i almen praksis, kvalitetsenheder, efterudannelsesorganisationer samt forskningsenheder overfører viden om almen medicin, kvalitetsudvikling og vidensbehov til handling.

Mærke.png

NETVÆRK

VID samler relevante aktører i almen praksis, kvalitetsenheder, efteruddannelsesorganisationer samt forskningsenheder og deler viden om almen medicin, kvalitetsudvikling og vidensbehov.

 
Timeglas.png

Momentum 

 

Kvalitetsenheder for

Almen Praksis-aktiviteter

Forskningsenheder-projekter 

VID-idéer

Kræft/generelt

 

Opsporing, opfølgning, ulighed

 

Viden, transfer, netværk

Relevans, gennemførlighed, ressourcer, balance mellem emne/geografi/ organisering, hyppighed og konsekvens 

VID-initiativer

Viden, transfer, netværk

VID-potentiale