top of page
Initiativer

KAP

Attestguideprojekt


 

Formål 

Effektivt at implementere en Attestguide, som understøtter samarbejdet mellem almen praksis og kommunale jobcentre.

Produkt

 

En undervisningspakke med udgangspunkt i testede og evaluerede interventioner. kan hentes digitalt.

Forløbsbeskrivelse for

vandladningsforstyrrelser
 

Formål 

 

At undersøge hvorvidt henvisninger forbedres ved implementering af en forløbsbeskrivelse via nyhedsmail til almen praksis.

Produkt

 

Erfaring med transfer fra nyhedsmail.

Forløbsbeskrivelser
i SydKiP

 

Formål

 

Implementering af forløbsbeskrivelser i almen praksis. Opdatering af 77 forløbsbeskrivelser og evaluering af metoder til implementering.

Produkt

Systematisk opfølgning om hvordan forløbsbeskrivelser bedst implementeres, så de læses og anvendes i almen praksis.

Transferprojekt

 

Formål 

 

At få indsigt i deltagernes oplevelse af, hvordan de anvender ny viden fra kurser for praksispersonale i praksis.

Produkt

 

Pixi-guide til at øge transfer målrettet undervisere på kurser for praksispersonale.

Opgaveglidning
i almen praksis

 

Formål

 

At evaluere effekten af podcasts som opfølgning på klyngekurser om opgaveglidning i almen praksis.

 

Produkt

2–3 podcasts som følger op på kurser om opgaveglidning i almen praksis.

Attstguideprojekt
Forløbsbskrivlser for vandladningsforstyrrelser
Forløbsbeskrivelser i SydKiP
Transferprojekt
Opgaveglidning i almen praksis
bottom of page