top of page

Deltagelse i VID brugerundersøgelse

Tak fordi du deltager i VIDs brugerundersøgelse. På denne side finder du et overblik over VIDs produktportefølje, som består af initativer, netværksarrangementer og værktøjer.

Initiativer

Initiativerne kommer fra de regionale kvalitetsenheder, forskningsprojekter fra en af de fire forskningsenheder for almen praksis i Danmark eller er en VID-idé.

 

OBS: 11 af initiativerne er nu omsat til værktøjer (se listen over værktøjer nederst på siden her, hvor nogle af værktøjerne har fået nye navne).

VIDs initiativer ligger oftest inden for et af de tre temaer: opsporing af alvorlig sygdom, opfølgning på alvorlig sygdom eller ulighed i sundhed. Derudover kan de omhandle kræft eller være af generisk karakter, som kan komme mange til gavn i almen praksis.

 

Du kan se alle initiativerne her:

Netværk

VID benytter en række netværksaktiviteter som konferencer, seminarer og netværksdage til at bringe forskellige interessenter sammen og skabe mulighed for erfaringsudveksling og videndeling inden for fokusområderne.

 

Disse aktiviteter skal fremme spredningen af viden om ny forskning og praktiske erfaringer. Det giver deltagerne mulighed for at opdatere deres viden og udvide deres netværk. VID har i sin pilotperiode afholdt to velbesøgte netværksdage med bred deltagelse fra hele det almenmedicinske miljø.  

Læs mere om VIDs netværksakvititeter her:

Værktøjer

VID arbejder målrettet på at gøre eksisterende viden indenfor de udvalgte fokusområder tilgængelig for hele det almenmedicinske miljø, både ansatte inden for klinisk arbejde, forskning, kvalitetsudvikling, efteruddannelse og fagpolitiske organisationer samt dele af de miljøer, som har forbindelser til almen praksis som f.eks. kommuner og sekundærsektoren.

Dette omfatter skræddersyede formidlingsmetoder og vidensprodukter, eksempelvis rapporter, flyers, oversigter, postkort, podcasts, digitale undervisningspakker, videoer med videre.

 

Se mere herunder:

bottom of page